XSMT 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Sáu, 2/6 Hôm nay- Thứ Bảy, 3/6
  Mục lục:
KQXS> XSMT> XSMT 30 ngày

1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 2/6

Thứ 6
02/06
Gia LaiNinh Thuận
Giải 80701
Giải 7906680
Giải 60390
6600
9895
7498
2178
9346
Giải 539745023
Giải 410687
52204
09087
34600
53258
02865
91768
09101
34885
81170
40849
73324
73963
67924
Giải 351616
86666
55511
14609
Giải 22865664054
Giải 14430060969
ĐB316288054076
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
00, 0, 0, 4, 6, 71, 1, 9
161
23, 4, 4
3
46, 9
56, 84
65, 6, 83, 9
740, 6, 8
87, 7, 80, 5
90, 58
XSMT 30 ngày
 
 

2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 1/6

Thứ 5
01/06
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8655587
Giải 7239801982
Giải 61065
0600
6539
0775
4688
6170
7650
3144
8911
Giải 5122325419870
Giải 432865
56336
65477
03160
63925
21438
21490
84612
60058
15281
04600
14335
24255
90584
32830
59801
35861
41622
90108
35077
17201
Giải 351340
66743
13524
09020
80788
12593
Giải 2475714089024471
Giải 1121896853402073
ĐB896120875870379299
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
000, 11, 1, 8
121
20, 3, 50, 42
36, 8, 9, 94, 50
40, 314
55, 5, 80
60, 5, 5, 51
71, 70, 0, 50, 1, 3, 7
891, 4, 82, 7, 8
9003, 9
XSMT 90 ngày

3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 31/5

Thứ 4
31/05
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 88028
Giải 7614852
Giải 62129
3231
4491
2857
7036
1215
Giải 569359981
Giải 479866
23311
75425
50695
57318
51759
08335
66699
84442
28907
54532
57584
24816
72451
Giải 304450
97833
99220
11024
Giải 20829952657
Giải 17888966266
ĐB128315626829
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
07
11, 4, 5, 85, 6
25, 90, 4, 8, 9
31, 3, 5, 52, 6
42
50, 91, 2, 7, 7
666
7
80, 91, 4
91, 5, 99
XSMT 100 ngày

4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 30/5

Thứ 3
30/05
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 86433
Giải 7562811
Giải 67608
4683
4082
3664
1192
6961
Giải 598766485
Giải 444111
10668
65775
35529
29535
59300
90884
61183
08609
49489
81858
97051
82151
75876
Giải 301846
41627
49286
16509
Giải 24385292125
Giải 11176249034
ĐB858571171896
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
00, 89, 9
111
27, 95
353, 4
46
521, 1, 8
62, 2, 4, 81, 4
71, 5, 66
82, 3, 43, 5, 6, 9
92, 6
XSMT 200 ngày

5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 29/5

Thứ 2
29/05
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 89029
Giải 7714261
Giải 66003
5725
5897
6686
0971
3355
Giải 533284652
Giải 433674
81340
84464
73531
87886
94627
04904
52074
18988
32620
81802
28267
10248
27336
Giải 392315
33182
03805
50513
Giải 20169612210
Giải 10428095785
ĐB048500753212
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
00, 3, 42, 5
14, 50, 2, 3
25, 7, 80, 9
316
408
52, 5
641, 7
741, 4
80, 2, 65, 6, 8
90, 6, 7
XSMT 300 ngày

6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 28/5

Chủ nhật
28/05
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
Giải 8633334
Giải 7072306895
Giải 64439
7375
4163
4501
9967
2380
7118
5836
3579
Giải 5606912149647
Giải 418569
62364
61613
91774
07677
13196
10591
35147
01938
12841
92168
85056
47877
69509
86572
36549
07153
61093
77248
12337
85275
Giải 309705
93168
02325
20791
38883
41659
Giải 2642380958635311
Giải 1563331136669724
ĐB505873876090795143
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
051, 6, 9
1341, 8
254
33, 8, 93, 84, 6, 7
41, 73, 7, 8, 9
563, 9
63, 3, 4, 8, 9, 96, 7, 8
72, 3, 4, 5, 772, 5, 9
80, 63
91, 60, 13, 5
XSMT 10 ngày

7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 27/5

Thứ 7
27/05
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8848035
Giải 7320726763
Giải 64842
0717
5634
5551
7743
4797
8741
8081
5381
Giải 5088698649422
Giải 452982
80212
72809
70382
98196
66044
05487
69093
55433
67077
51543
12900
02666
01701
95800
65365
15347
70311
42389
45228
55569
Giải 372233
22074
02187
23681
38138
31609
Giải 2845536694395708
Giải 1193702017611954
ĐB434485540591646084
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
090, 10, 8, 9
12, 71
2062, 8
33, 435, 8
42, 43, 3, 31, 7
5314
64, 63, 5, 9
70, 46, 7
82, 2, 4, 5, 6, 70, 1, 71, 1, 4, 9
961, 3, 7
XSMT 20 ngày

8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 26/5

Thứ 6
26/05
Gia LaiNinh Thuận
Giải 87100
Giải 7773729
Giải 68903
4694
2899
4585
8129
8932
Giải 553258513
Giải 410524
65303
48097
98515
55000
36591
50077
89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430
Giải 395981
00123
51898
25004
Giải 21267411719
Giải 13844172488
ĐB006330569179
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
00, 3, 30, 4
153, 5, 9
23, 4, 50, 9, 9
300, 2, 9
410
55
68
71, 3, 4, 79
815, 8
91, 4, 7, 98
XSMT 40 ngày

9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 25/5

Thứ 5
25/05
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8464036
Giải 7488195395
Giải 65898
3101
9550
3157
6861
9312
3160
9534
2448
Giải 5142744361084
Giải 491191
39400
79968
67492
96767
32093
64208
40034
40280
63232
09258
95895
92799
96679
15111
19521
61750
38811
66724
64631
41273
Giải 357126
06197
22318
01594
20675
85555
Giải 2373517749315796
Giải 1663061535388251
ĐB714605658883396689
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
00, 1, 5, 6, 8
12, 81, 1
26, 71, 4
32, 4, 61, 4, 6
4608
50, 13, 7, 80, 1, 5
67, 810
793, 5
880, 34, 9
91, 2, 3, 7, 83, 4, 5, 5, 95, 6
XSMT 50 ngày

10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 24/5

Thứ 4
24/05
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 85794
Giải 7194336
Giải 61143
2976
7417
5724
6499
4808
Giải 529269966
Giải 486074
61037
15473
36245
32782
82092
61333
90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590
Giải 340693
71400
45734
66315
Giải 28784302304
Giải 18467287881
ĐB194093038797
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
004, 8
175
264, 7
33, 70, 3, 4, 5, 6
43, 3, 5
57
66
72, 3, 4, 60
821, 4
92, 3, 3, 40, 4, 7, 9
XSMT 60 ngày

11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 23/5

Thứ 3
23/05
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 87911
Giải 7392217
Giải 60721
1447
6298
7667
4771
5359
Giải 538279141
Giải 480544
91367
81621
27754
44969
96263
69164
70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991
Giải 329561
29932
47803
36302
Giải 26818919892
Giải 11147364988
ĐB762976370560
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
02, 3, 7
10, 1, 7
21, 1, 71
32
44, 71, 3, 4
549
61, 3, 4, 7, 90, 7
73, 6, 91, 2
898
92, 81, 2
XSMT 500 ngày

12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 22/5

Thứ 2
22/05
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 88194
Giải 7913668
Giải 62313
8558
2147
4106
2753
0889
Giải 542357770
Giải 471114
26141
38282
86640
82219
12128
89175
44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929
Giải 383888
79186
36464
35930
Giải 25993269822
Giải 12634911207
ĐB516036838784
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
06, 7
13, 3, 4, 9
282, 9
32, 5, 60
40, 1, 7, 91
582, 3
64, 6, 8
750, 8
81, 2, 6, 83, 4, 9
93, 4
XSMT 1 ngày

13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 21/5

Chủ nhật
21/05
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
Giải 8142354
Giải 7342930329
Giải 66424
0242
8430
8790
5246
9056
3284
9678
8881
Giải 5350485550732
Giải 444358
24062
53421
09915
20534
50708
60352
16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197
77864
31549
65574
40142
70509
28516
50040
Giải 390472
28124
72707
29197
66219
90660
Giải 2145812615963913
Giải 1140869676041707
ĐB727077602436052659
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
04, 87, 77, 9
14, 53, 6, 9
21, 4, 43, 89
30, 40, 62
42, 26, 60, 2, 9
52, 85, 6, 94, 9
6200, 4
72, 74, 8
81, 691, 4
90, 6, 7, 7, 7
XSMT 2 ngày

14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 20/5

Thứ 7
20/05
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8194774
Giải 7185652713
Giải 61381
3664
3273
8244
6650
7201
5576
7811
8493
Giải 5852118882573
Giải 448552
44475
54046
94913
02015
99466
81156
43580
88082
80684
89630
40875
36658
66991
17459
37338
45789
41810
64771
08293
31909
Giải 318009
53383
35147
54582
56167
31318
Giải 2906649083322013
Giải 1144916132138858
ĐB193652100825632279
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
0919
13, 5, 90, 1, 3, 3, 8
211, 5
30, 38
464, 7, 7
52, 2, 60, 2, 88, 9
64, 4, 67
73, 551, 3, 4, 6, 9
81, 3, 50, 2, 2, 4, 89
9113, 3
XSMT 3 ngày

15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 19/5

Thứ 6
19/05
Gia LaiNinh Thuận
Giải 86430
Giải 7982453
Giải 64306
7665
4643
4329
9594
0315
Giải 595642220
Giải 458762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475
Giải 337145
88820
47972
20969
Giải 23997202673
Giải 10796474030
ĐB930199723029
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
01, 6
125
200, 8, 9, 9
34, 70, 0
43, 4, 5
53
62, 4, 4, 4, 59
70, 22, 2, 3, 4, 5, 9
82
994, 5, 8
XSMT 4 ngày

16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 18/5

Thứ 5
18/05
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8341982
Giải 7368368797
Giải 68569
2135
9567
1029
6530
2724
8205
1126
6550
Giải 5787814324218
Giải 459796
94210
47286
83380
36264
49325
96527
38652
95763
57107
49612
49220
01637
32064
41819
69306
16923
83583
98283
34413
28544
Giải 350738
93375
10570
99720
32944
16749
Giải 2477627111774869
Giải 1450270319222277
ĐB036398699494232371
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
075, 6
102, 7, 93, 8, 9
25, 7, 70, 0, 4, 93, 6
34, 5, 80, 2, 7
44, 4, 9
520
62, 4, 7, 8, 93, 4, 89
75, 801, 7
80, 62, 3, 3
96, 82, 47
XSMT 5 ngày

17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 17/5

Thứ 4
17/05
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 82985
Giải 7715447
Giải 67284
1565
1339
6457
9183
7747
Giải 551055384
Giải 485618
76528
87325
66502
54745
02430
94725
77197
33936
11172
42440
13986
26313
84191
Giải 317386
24408
18998
76807
Giải 29873961863
Giải 13293434548
ĐB181996775469
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
02, 5, 87
15, 83
25, 5, 8, 9
30, 4, 9, 96
450, 7, 7, 8
57
653, 9
72
84, 63, 4, 5, 6
961, 7, 8
XSMT 6 ngày

18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 16/5

Thứ 3
16/05
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 81021
Giải 7388196
Giải 62706
8791
6723
6061
9268
2401
Giải 598793326
Giải 453994
76285
33290
59329
51562
24463
30678
55484
23358
54638
91255
27936
25508
48957
Giải 370841
77548
65910
01370
Giải 24762692656
Giải 19232642234
ĐB290213344582
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
061, 8
10, 30
23, 6, 6, 91, 6
34, 6, 8
41, 8
55, 6, 7, 8
62, 31, 8
78, 90
85, 82, 4
90, 1, 46
XSMT 7 ngày

19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 15/5

Thứ 2
15/05
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 84627
Giải 7929105
Giải 63800
7922
9427
9998
8533
3437
Giải 553682331
Giải 468197
89405
79529
88466
38058
90254
45655
67759
92640
63844
60587
29167
08045
90415
Giải 371723
71451
74357
33155
Giải 27287209348
Giải 12682891838
ĐB398038331454
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
00, 55
15
22, 3, 7, 8, 9, 97
381, 3, 7, 8
460, 4, 5, 8
51, 4, 5, 84, 5, 7, 9
66, 87
72
87
978
XSMT 1000 ngày

20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 14/5

Chủ nhật
14/05
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
Giải 8779145
Giải 7414603175
Giải 62458
0005
0619
7358
5861
3408
9708
2621
0958
Giải 5199963362412
Giải 423689
33216
73115
07404
15580
49151
47058
73816
24271
00493
71243
87657
77879
18897
65318
23862
28981
38391
92491
17621
16145
Giải 344421
71221
43529
24730
82896
79318
Giải 2895463311214353
Giải 1758561175227820
ĐB157684603489783042
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
04, 53, 88
14, 5, 6, 92, 62, 8, 8
21, 190, 1, 1
30, 6
4632, 5, 5
51, 6, 8, 82, 7, 83, 8
612
771, 95
80, 4, 991
991, 3, 71, 1, 6

21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 13/5

Thứ 7
13/05
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8573519
Giải 7568503998
Giải 66626
6289
8216
0298
1335
1725
0941
5293
1634
Giải 5399993435305
Giải 411549
51709
54851
39292
81549
84711
73895
10273
72061
50794
71818
17410
09123
30180
84897
62820
34370
56270
60062
08080
01849
Giải 317872
53843
92245
39793
38785
33230
Giải 2862587110974780
Giải 1176406137730487
ĐB161597709040767453
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
093, 95
11, 60, 89
263, 50
35, 50, 4
40, 3, 9, 90, 3, 51, 9
51, 7, 83
6812
723, 70, 0
8900, 0, 5, 7
92, 5, 7, 93, 4, 83, 7, 8

22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 12/5

Thứ 6
12/05
Gia LaiNinh Thuận
Giải 86189
Giải 7195945
Giải 64279
4690
1621
3289
6178
5459
Giải 537783121
Giải 451369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
Giải 347500
86478
34293
51414
Giải 24278506540
Giải 10641461385
ĐB701483320593
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
00, 1, 54
14, 53, 4
211
32
40, 4, 5
54, 9
61, 96, 8
78, 8, 97, 8
83, 55, 9, 9
90, 3, 5, 53, 3

23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 11/5

Thứ 5
11/05
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
Giải 8966653
Giải 7488662256
Giải 69347
7950
8646
6504
8542
3376
5202
0072
8465
Giải 5806376031018
Giải 442614
83063
00344
35773
15742
60098
05444
93708
55090
74658
74314
40223
95657
22246
95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256
Giải 369096
93345
46918
55421
62277
14769
Giải 2018303408075791
Giải 1838166539193532
ĐB381981452004233338
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
03, 4, 4, 82, 9
14, 64, 88
21, 3
302, 8
42, 4, 4, 5, 6, 72, 66
507, 80, 2, 3, 6, 6, 6
63, 32, 65, 9
7362, 7
81, 808
96, 6, 80, 11

24. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 10/5

Thứ 4
10/05
Đà NẵngKhánh Hòa
Giải 83301
Giải 7186305
Giải 69719
4070
6783
2163
2051
7675
Giải 512187453
Giải 415814
73135
14208
28850
97986
05561
96818
73451
16648
88612
21431
35981
05546
02643
Giải 354469
57616
79155
09342
Giải 29100023408
Giải 16257426032
ĐB997962312173
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngKhánh Hòa
00, 81, 5, 8
14, 6, 8, 8, 92
2
33, 51, 2
42, 3, 6, 8
501, 1, 3, 5
61, 2, 93
70, 43, 5
83, 6, 61
9

25. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 9/5

Thứ 3
09/05
Đắc LắcQuảng Nam
Giải 87836
Giải 7845532
Giải 62167
7345
6709
8551
6660
7836
Giải 589994208
Giải 440678
02588
60329
67268
43839
63736
35400
16675
33050
62337
80828
84756
69109
85104
Giải 333713
17203
86671
73000
Giải 22743428135
Giải 11912760905
ĐB982526326725
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đắc LắcQuảng Nam
00, 3, 90, 4, 5, 8, 9
13
26, 7, 95, 8
34, 6, 92, 5, 6, 6, 7
45, 5
50, 1, 6
67, 80
78, 81, 5
88
99

26. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 8/5

Thứ 2
08/05
Phú YênThừa Thiên Huế
Giải 86267
Giải 7184754
Giải 67165
5627
4036
3941
1176
0791
Giải 576721006
Giải 433592
78060
47169
60959
43254
37102
74829
91830
79392
52159
62772
95922
12683
74762
Giải 391607
38778
34103
05754
Giải 22266067839
Giải 17798133711
ĐB690680880883
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Phú YênThừa Thiên Huế
02, 73, 6
11
27, 92
360, 9
41
54, 94, 4, 9
60, 0, 2, 5, 92, 7
72, 82, 6
80, 1, 43, 3
921, 2

27. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 7/5

Chủ nhật
07/05
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
Giải 8747127
Giải 7810202664
Giải 64359
5199
7422
9665
5314
5157
8576
0365
5688
Giải 5061196717274
Giải 486902
23949
49870
77642
70613
30210
29499
17919
43123
97351
55206
48449
01939
27019
38227
52960
60719
20236
63731
54639
85825
Giải 337080
19533
34663
67456
14279
01542
Giải 2946720297183212
Giải 1244089857136263
ĐB661518663950908812
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Khánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
02, 82, 6
10, 0, 1, 3, 84, 9, 92, 2, 9
2235, 7, 7
3391, 6, 9
42, 992
590, 1, 6, 7
63, 50, 3, 4, 5
70, 2, 41, 1, 1, 14, 6, 9
808
99, 9

28. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 6/5

Thứ 7
06/05
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
Giải 8257312
Giải 7806352645
Giải 69267
8155
0297
9077
3705
6634
1494
7603
9137
Giải 5050422740689
Giải 488158
05520
93963
51209
37390
85077
99002
23058
39975
73082
42992
30300
62033
67700
71955
32807
55191
32520
91180
60052
08407
Giải 371656
94969
01992
89893
69223
94479
Giải 2831360204856321
Giải 1218500704489549
ĐB922468259090231333
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Đà NẵngĐắc NôngQuảng Ngãi
02, 4, 6, 90, 0, 53, 7, 7
12
20, 50, 1, 3
363, 43, 7
44, 85, 9
50, 5, 6, 82, 82, 5
63, 7, 8, 9
773, 4, 5, 79
820, 9
90, 70, 2, 2, 31, 4

29. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 5/5

Thứ 6
05/05
Gia LaiNinh Thuận
Giải 83161
Giải 7132205
Giải 64834
7041
6252
4708
4817
9938
Giải 536631933
Giải 405434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
Giải 336723
85477
00590
74522
Giải 27957078395
Giải 19480681491
ĐB452694791458
Đầy đủ
2 số
3 số
ĐầuKQ lôtô XSMT
Gia LaiNinh Thuận
06, 85, 6, 8
17
20, 3, 30, 2
31, 2, 4, 40, 3, 4, 7, 8
41
528
63, 91, 1
70, 4, 7
86
94, 90, 1, 5

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMT theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Miền Trung trực tiếp

XSMT 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên www.joaocapela.com. Trường hợp kết quả xố số Miền Trung có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,

XSMB hôm qua | Tải nhạc chờ | Nhạc chuông hay miễn phí | Xổ số Miền Bắc- XSTD | http://xskt.com.vn/xsmn | XSMN hôm qua | Nhạc chuông miễn phí | Tử vi trọn đời | Xổ số trực tiếp toàn quốc | Kết quả xổ số- xskt.me