XS Mega 6/45 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 1/6 Hôm nay- Thứ Sáu, 2/6
  Mục lục:
KQXS> XS Mega> XS Mega 30 ngày
Kỳ MT#01049
Mega04 09 10 22 41 44
T.kê SL trúng giải ngày 31/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball14.537.298.0000
G.nhấtballballballballball10.000.00024
G.nhìballballballball300.000921
G.baballballball30.00015.416
XS Vietlott Mega 6/45 30 ngày
Kỳ MT#01048
Mega06 13 19 20 37 44
T.kê SL trúng giải ngày 28/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball13.230.312.0000
G.nhấtballballballballball10.000.00022
G.nhìballballballball300.000921
G.baballballball30.00014.312
XS Vietlott Mega 6/45 90 ngày
Kỳ MT#01047
Mega08 10 19 25 35 44
T.kê SL trúng giải ngày 26/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball25.029.626.6673
G.nhấtballballballballball10.000.00087
G.nhìballballballball300.0002.817
G.baballballball30.00041.078
XS Vietlott Mega 6/45 100 ngày
Kỳ MT#01046
Mega09 11 15 28 33 44
T.kê SL trúng giải ngày 24/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball69.074.823.5000
G.nhấtballballballballball10.000.00073
G.nhìballballballball300.0002.689
G.baballballball30.00041.076
XS Vietlott Mega 6/45 200 ngày
Kỳ MT#01045
Mega08 10 17 19 24 41
T.kê SL trúng giải ngày 21/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball62.996.443.0000
G.nhấtballballballballball10.000.00033
G.nhìballballballball300.0001.828
G.baballballball30.00031.645
XS Vietlott Mega 6/45 300 ngày
Kỳ MT#01044
Mega03 09 10 27 35 38
T.kê SL trúng giải ngày 19/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball57.421.891.5000
G.nhấtballballballballball10.000.00039
G.nhìballballballball300.0001.920
G.baballballball30.00032.035
XS Vietlott Mega 6/45 10 ngày
Kỳ MT#01043
Mega02 06 13 20 28 44
T.kê SL trúng giải ngày 17/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball52.007.827.5000
G.nhấtballballballballball10.000.00042
G.nhìballballballball300.0001.593
G.baballballball30.00027.413
XS Vietlott Mega 6/45 20 ngày
Kỳ MT#01042
Mega07 08 13 37 42 44
T.kê SL trúng giải ngày 14/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball46.700.646.5000
G.nhấtballballballballball10.000.00018
G.nhìballballballball300.0001.347
G.baballballball30.00023.862
XS Vietlott Mega 6/45 40 ngày
Kỳ MT#01041
Mega02 06 08 09 15 27
T.kê SL trúng giải ngày 12/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball42.229.126.5000
G.nhấtballballballballball10.000.00044
G.nhìballballballball300.0001.650
G.baballballball30.00024.317
XS Vietlott Mega 6/45 50 ngày
Kỳ MT#01040
Mega07 08 09 13 15 27
T.kê SL trúng giải ngày 10/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball38.480.580.5000
G.nhấtballballballballball10.000.00026
G.nhìballballballball300.0001.593
G.baballballball30.00025.476
XS Vietlott Mega 6/45 60 ngày
Kỳ MT#01039
Mega04 30 31 33 35 45
T.kê SL trúng giải ngày 7/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball34.598.123.0000
G.nhấtballballballballball10.000.00020
G.nhìballballballball300.0001.025
G.baballballball30.00018.130
XS Vietlott Mega 6/45 500 ngày
Kỳ MT#01038
Mega22 28 31 35 36 38
T.kê SL trúng giải ngày 5/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball30.465.327.5000
G.nhấtballballballballball10.000.00014
G.nhìballballballball300.0001.020
G.baballballball30.00017.752
XS Vietlott Mega 6/45 1 ngày
Kỳ MT#01037
Mega18 23 28 29 39 44
T.kê SL trúng giải ngày 3/5
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball26.803.933.5000
G.nhấtballballballballball10.000.00020
G.nhìballballballball300.0001.151
G.baballballball30.00017.973
XS Vietlott Mega 6/45 2 ngày
Kỳ MT#01036
Mega07 09 23 24 33 36
T.kê SL trúng giải ngày 30/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball24.181.232.0000
G.nhấtballballballballball10.000.00029
G.nhìballballballball300.000943
G.baballballball30.00016.992
XS Vietlott Mega 6/45 3 ngày
Kỳ MT#01035
Mega05 11 25 33 42 44
T.kê SL trúng giải ngày 28/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball22.579.217.0000
G.nhấtballballballballball10.000.00034
G.nhìballballballball300.0001.271
G.baballballball30.00018.291
XS Vietlott Mega 6/45 4 ngày
Kỳ MT#01034
Mega01 04 07 09 34 37
T.kê SL trúng giải ngày 26/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball21.021.341.5000
G.nhấtballballballballball10.000.00010
G.nhìballballballball300.0001.009
G.baballballball30.00016.636
XS Vietlott Mega 6/45 5 ngày
Kỳ MT#01033
Mega01 02 22 30 37 42
T.kê SL trúng giải ngày 23/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball19.213.526.5000
G.nhấtballballballballball10.000.00013
G.nhìballballballball300.000812
G.baballballball30.00014.000
XS Vietlott Mega 6/45 6 ngày
Kỳ MT#01032
Mega02 04 07 10 20 44
T.kê SL trúng giải ngày 21/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball17.515.644.5000
G.nhấtballballballballball10.000.00029
G.nhìballballballball300.0001.041
G.baballballball30.00016.969
XS Vietlott Mega 6/45 7 ngày
Kỳ MT#01031
Mega10 27 37 40 42 43
T.kê SL trúng giải ngày 19/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball16.176.335.5000
G.nhấtballballballballball10.000.00018
G.nhìballballballball300.000841
G.baballballball30.00014.209
XS Vietlott Mega 6/45 1000 ngày
Kỳ MT#01030
Mega08 17 20 25 33 36
T.kê SL trúng giải ngày 16/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball14.643.306.5000
G.nhấtballballballballball10.000.00016
G.nhìballballballball300.000798
G.baballballball30.00013.972
Kỳ MT#01029
Mega08 16 23 27 32 41
T.kê SL trúng giải ngày 14/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball13.246.272.0000
G.nhấtballballballballball10.000.00021
G.nhìballballballball300.000881
G.baballballball30.00013.685
Kỳ MT#01028
Mega04 07 27 28 32 43
T.kê SL trúng giải ngày 12/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball73.078.715.0001
G.nhấtballballballballball10.000.00055
G.nhìballballballball300.0002.255
G.baballballball30.00037.366
Kỳ MT#01027
Mega12 15 25 30 34 39
T.kê SL trúng giải ngày 9/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball66.446.394.5000
G.nhấtballballballballball10.000.00043
G.nhìballballballball300.0001.828
G.baballballball30.00030.263
Kỳ MT#01026
Mega09 14 22 29 39 41
T.kê SL trúng giải ngày 7/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball60.536.720.5000
G.nhấtballballballballball10.000.00036
G.nhìballballballball300.0001.980
G.baballballball30.00031.965
Kỳ MT#01025
Mega04 08 12 15 19 43
T.kê SL trúng giải ngày 5/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball54.938.892.5000
G.nhấtballballballballball10.000.00030
G.nhìballballballball300.0001.930
G.baballballball30.00033.216
Kỳ MT#01024
Mega02 24 36 38 42 43
T.kê SL trúng giải ngày 2/4
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball49.214.478.0000
G.nhấtballballballballball10.000.00021
G.nhìballballballball300.0001.488
G.baballballball30.00024.763
Kỳ MT#01023
Mega01 09 10 15 30 42
T.kê SL trúng giải ngày 31/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball44.269.078.0000
G.nhấtballballballballball10.000.00050
G.nhìballballballball300.0001.872
G.baballballball30.00026.806
Kỳ MT#01022
Mega03 06 12 28 29 43
T.kê SL trúng giải ngày 29/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball40.039.098.0000
G.nhấtballballballballball10.000.00050
G.nhìballballballball300.0001.679
G.baballballball30.00025.976
Kỳ MT#01021
Mega06 16 18 25 34 45
T.kê SL trúng giải ngày 26/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball35.931.924.5000
G.nhấtballballballballball10.000.00022
G.nhìballballballball300.0001.380
G.baballballball30.00021.185
Kỳ MT#01020
Mega06 14 15 18 24 41
T.kê SL trúng giải ngày 24/3
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotballballballballballball32.015.387.0000
G.nhấtballballballballball10.000.00024
G.nhìballballballball300.0001.101
G.baballballball30.00019.684
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMEGA645 theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Mega 6/45 trực tiếp

XSMEGA645 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên www.joaocapela.com. Trường hợp kết quả xố số Mega 6/45 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,

Nhạc chuông hay miễn phí | Xem bói | Kết quả xổ số | Xổ số Miền Bắc- XSTD | Nhạc chuông miễn phí | Tử vi trọn đời | Xổ số trực tiếp toàn quốc | Kết quả xổ số- xskt.me | Kết quả xổ số- KQXS.me | XSMT hôm qua