XS Max 3D 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 1/6 Hôm nay- Thứ Sáu, 2/6
  Mục lục:
KQXS> XS Max 3D> Max 3D 30 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00620MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 40
799 797Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 48
614
703
100
884
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 71
957
507
758
140
969
481
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 106
758
596
558
062
926
340
563
348
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 14

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 291

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.636
XS Vietlott Max 3D 30 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00619MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 19
784 805Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 66
895
490
374
569
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 130
726
583
480
577
935
720
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 209
439
605
320
906
583
818
063
486
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 35

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 424

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.964
XS Vietlott Max 3D 90 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00618MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 67
173 403Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 55
774
796
780
099
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 128
139
740
976
241
511
893
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 88
725
012
250
277
927
800
724
729
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 30

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 345

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.008
XS Vietlott Max 3D 100 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00617MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 28
014 964Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 50
933
410
244
730
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 80
091
797
905
329
358
551
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 110
351
168
588
004
420
500
891
539
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 20

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 234

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.888
XS Vietlott Max 3D 200 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00616MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 38
669 339Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 91
985
583
236
309
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 138
930
468
432
297
006
910
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100N: 191
999
825
998
388
742
895
395
472
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 51

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 517

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.371
XS Vietlott Max 3D 300 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00615MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 41
812 779Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 62
092
406
873
438
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 70
970
586
705
446
142
408
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 109
757
386
962
502
073
617
930
501
Giải tư (KK)
5tr: 9

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 28

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 420

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.424
XS Vietlott Max 3D 10 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00614MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 46
888 412Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 71
865
686
369
240
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 210
212
885
782
679
254
834
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 134
548
703
103
973
273
063
108
163
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 29

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 292

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.114
XS Vietlott Max 3D 20 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00613MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 52
543 744Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 111
942
203
486
092
Giải nhì
40tr: 21
Giải ba
210N: 138
048
920
140
818
226
216
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 180
473
105
302
246
866
805
351
743
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 56

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 436

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.384
XS Vietlott Max 3D 40 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00612MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 46
324 152Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 56
330
802
899
115
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 99
695
585
588
138
776
161
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 133
431
329
058
565
617
847
790
644
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 22

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 383

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.732
XS Vietlott Max 3D 50 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00611MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 16
641 670Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 42
293
085
620
571
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 139
444
567
552
076
048
717
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100N: 106
283
934
129
781
702
628
029
124
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 29

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 251

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.855
XS Vietlott Max 3D 60 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00610MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 33
517 550Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 98
101
842
951
520
Giải nhì
40tr: 30
Giải ba
210N: 106
906
076
790
871
824
443
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100N: 143
630
532
280
504
987
352
102
733
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 75

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 400

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.301
XS Vietlott Max 3D 500 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00609MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 20
449 966Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 56
940
133
850
979
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 114
276
136
383
065
533
369
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 159
244
329
739
047
384
307
438
231
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 25

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 341

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.218
XS Vietlott Max 3D 1 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00608MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 27
118 004Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 48
482
307
505
706
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 73
461
180
275
940
698
628
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 78
124
016
972
735
454
392
248
671
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 13

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 262

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.580
XS Vietlott Max 3D 2 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00607MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 41
206 245Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 85
692
108
314
336
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210N: 126
644
244
749
536
028
155
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100N: 175
911
862
406
500
447
677
706
159
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 33

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 495

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.630
XS Vietlott Max 3D 3 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00606MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 74
097 467Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 57
693
986
719
035
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 129
929
670
240
999
411
259
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 112
394
670
693
999
487
093
736
417
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 33

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 282

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.905
XS Vietlott Max 3D 4 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00605MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 43
786 066Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 59
779
349
294
471
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 138
279
428
934
876
752
653
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 133
510
198
414
700
377
294
236
356
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 35

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 311

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.296
XS Vietlott Max 3D 5 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00604MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 31
462 518Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 61
750
509
642
527
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 161
647
279
158
269
934
620
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 241
027
425
178
783
622
770
084
717
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 42

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 426

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.485
XS Vietlott Max 3D 6 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00603MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 37
128 156Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 44
393
512
757
457
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 171
174
385
772
129
289
240
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 189
920
371
442
189
840
164
443
981
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 29

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 396

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.259
XS Vietlott Max 3D 7 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00602MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 50
363 406Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 99
876
387
048
187
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 93
681
638
027
712
587
388
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 160
675
236
674
950
650
167
851
019
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 28

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 328

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.947
XS Vietlott Max 3D 1000 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00601MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 404
361 630Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 67
789
692
464
631
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 217
539
040
365
427
379
786
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100N: 164
768
293
494
554
783
982
382
049
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 58

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 449

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.880
Max 3DKỳ M.T.: #00600MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 38
820 335Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 341
368
711
790
434
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210N: 147
331
217
625
523
608
249
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 188
739
175
223
114
331
000
470
916
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 44

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 356

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.836
Max 3DKỳ M.T.: #00599MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 53
200 968Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 82
970
043
301
327
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 81
137
834
364
334
193
394
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 128
695
051
826
169
953
583
009
930
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 36

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 390

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.015
Max 3DKỳ M.T.: #00598MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 50
716 951Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 79
400
450
574
638
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210N: 213
232
764
354
360
362
238
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 180
878
240
564
829
951
237
666
277
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 38

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 367

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.689
Max 3DKỳ M.T.: #00597MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 33
680 925Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 120
446
654
734
211
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 73
730
284
019
693
109
781
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 92
509
077
270
948
936
213
083
784
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 22

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 296

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.953
Max 3DKỳ M.T.: #00596MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 27
815 003Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 146
152
437
576
331
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 116
572
248
009
289
130
656
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 83
029
929
544
001
061
661
047
588
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 26

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 270

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.928
Max 3DKỳ M.T.: #00595MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 54
341 259Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 77
707
521
045
346
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 107
195
502
645
726
728
494
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 136
925
855
068
899
522
768
786
110
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 33

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 539

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.151
Max 3DKỳ M.T.: #00594MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 39
969 265Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 74
133
225
355
890
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 84
769
191
271
887
753
492
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 147
324
096
257
731
184
987
737
526
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 32

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 349

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.809
Max 3DKỳ M.T.: #00593MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 24
571 805Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 48
846
355
553
608
Giải nhì
40tr: 5
Giải ba
210N: 93
675
735
058
043
089
555
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 97
134
216
665
906
458
867
093
400
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 24

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 212

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.774
Max 3DKỳ M.T.: #00592MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 42
627 556Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 74
545
997
016
662
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210N: 112
391
818
020
291
140
388
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 179
834
117
726
247
875
058
102
343
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 37

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 518

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.529
Max 3DKỳ M.T.: #00591MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 28
768 699Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 88
032
440
122
557
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 84
907
896
462
472
939
517
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 175
129
747
208
479
896
476
295
234
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 56

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 436

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.091
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX3D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Max 3D trực tiếp

XSMAX3D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên www.joaocapela.com. Trường hợp kết quả xố số Max 3D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,

Nhạc chuông hay miễn phí | XSMB | Xổ số trực tiếp toàn quốc | Kết quả xổ số- xskt.me | Kết quả xổ số- KQXS.me | Xổ số 3 Miền | Xem tử vi | http://xskt.com.vn/ | Xổ số Miền Nam | KQXS