XS Max 3D 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Hai, 6/2 Hôm nay- Thứ Ba, 7/2
  Mục lục:
KQXS> XS Max 3D> Max 3D 30 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00571MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 72
110 956Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 116
587
111
491
360
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 136
030
577
507
126
991
443
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 182
449
190
915
952
088
032
631
514
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 40

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 534

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.457
XS Vietlott Max 3D 30 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00570MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 16
400 549Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 125
429
068
136
988
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 100
147
327
759
701
236
250
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 190
794
171
183
056
270
517
932
996
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 28

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 288

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.436
XS Vietlott Max 3D 90 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00569MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 38
337 643Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 62
421
807
793
416
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 138
250
830
563
505
968
291
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 141
989
681
471
825
966
533
614
516
Giải tư (KK)
5tr: 35

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 59

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 304

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.258
XS Vietlott Max 3D 100 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00568MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 52
646 126Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 123
607
967
247
643
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 147
618
657
483
598
192
200
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 183
002
741
868
976
348
334
307
459
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 34

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 641

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.914
XS Vietlott Max 3D 200 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00567MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 48
266 763Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 81
307
978
079
859
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 132
508
929
209
532
791
585
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 177
814
857
054
627
703
755
616
936
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 32

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 448

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.103
XS Vietlott Max 3D 300 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00566MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 62
251 743Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 97
973
374
111
626
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 103
217
744
755
359
565
021
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 126
998
703
880
895
585
176
368
492
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 27

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 412

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.918
XS Vietlott Max 3D 10 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00565MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 21
185 775Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 72
048
553
621
663
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 65
002
087
975
065
718
800
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 179
786
931
713
807
289
239
195
936
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 47

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 341

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.256
XS Vietlott Max 3D 20 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00564MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 85
255 538Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 76
731
776
462
882
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 151
359
913
691
746
516
444
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 203
044
544
338
878
271
599
259
291
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 34

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 940

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.208
XS Vietlott Max 3D 40 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00563MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 93
498 368Đặc biệt
1tỷ: 5
Giải nhì
350N: 67
397
509
862
007
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 190
766
939
685
586
060
634
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 164
812
808
612
887
970
116
547
281
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 45

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 702

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.509
XS Vietlott Max 3D 50 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00562MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 43
595 678Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 79
415
162
586
258
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 239
264
233
464
002
222
346
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 160
303
331
151
517
587
905
889
625
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 34

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 396

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.589
XS Vietlott Max 3D 60 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00561MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 46
628 378Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 66
284
481
649
250
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 101
335
920
185
353
489
663
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 148
332
729
586
459
017
194
389
043
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 38

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 432

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.258
XS Vietlott Max 3D 500 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00560MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 30
094 855Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 103
890
248
388
789
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 181
660
693
944
389
124
906
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 169
221
016
190
843
960
691
254
257
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 38

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 431

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.584
XS Vietlott Max 3D 1 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00559MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 31
067 078Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 78
665
539
975
952
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 86
492
210
221
125
433
998
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 186
107
234
037
040
660
124
045
956
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 24

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 225

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.946
XS Vietlott Max 3D 2 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00558MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 50
376 297Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 69
406
108
789
398
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 116
986
344
406
779
873
696
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 97
245
916
875
806
370
920
892
098
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 48

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 321

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.183
XS Vietlott Max 3D 3 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00557MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 51
960 261Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 70
771
701
698
214
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 232
339
111
247
634
798
587
Giải ba
10tr: 14
Giải tư (KK)
100N: 154
117
606
617
352
718
371
560
303
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 41

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 424

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.579
XS Vietlott Max 3D 4 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00556MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 46
686 026Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 77
767
133
848
689
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 124
455
892
386
604
438
653
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 139
525
479
646
751
396
203
855
340
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 35

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 378

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.968
XS Vietlott Max 3D 5 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00555MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 30
484 024Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 54
217
580
187
183
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 144
989
366
441
157
019
126
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 152
176
278
162
033
863
250
417
060
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 28

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 275

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.253
XS Vietlott Max 3D 6 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00554MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 51
582 361Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 109
312
181
765
734
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 103
017
961
434
297
744
481
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 264
339
189
060
646
137
865
684
012
Giải tư (KK)
5tr: 10

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 35

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 522

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.641
XS Vietlott Max 3D 7 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00553MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 20
736 492Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 96
591
839
828
275
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 103
245
949
823
473
774
988
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 112
799
940
620
854
530
585
361
208
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 28

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 346

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.025
XS Vietlott Max 3D 1000 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00552MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 26
796 967Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 124
734
315
528
475
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 120
767
555
728
573
052
656
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 208
656
739
217
752
438
688
823
847
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 25

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 320

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.420
Max 3DKỳ M.T.: #00551MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 59
047 986Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 114
241
206
888
517
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 129
731
755
770
658
408
737
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 222
769
009
749
370
933
829
003
669
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 28

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 545

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.926
Max 3DKỳ M.T.: #00550MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 27
317 499Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 118
047
223
222
649
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 91
137
054
403
485
891
953
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 177
365
869
159
641
788
359
844
139
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 48

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 310

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.891
Max 3DKỳ M.T.: #00549MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 22
400 413Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 63
115
493
691
187
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 123
155
178
158
317
912
140
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 144
077
435
627
836
932
915
895
243
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 25

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 218

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.107
Max 3DKỳ M.T.: #00548MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 43
457 493Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 111
804
623
816
266
Giải nhì
40tr: 32
Giải ba
210N: 204
889
342
476
578
219
880
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 191
745
849
820
358
739
479
065
370
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 78

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 434

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.452
Max 3DKỳ M.T.: #00547MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 41
878 896Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 71
035
163
494
144
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 149
157
851
775
802
667
456
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 144
766
774
537
228
653
540
930
007
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 30

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 353

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.896
Max 3DKỳ M.T.: #00546MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 25
483 517Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 55
985
566
178
522
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 226
368
741
159
446
084
514
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 148
036
906
695
717
019
525
149
647
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 60

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 406

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.672
Max 3DKỳ M.T.: #00545MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 35
394 231Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 105
965
725
095
701
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 185
451
722
067
810
013
767
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 153
030
299
911
926
916
071
962
705
Giải tư (KK)
5tr: 16

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 37

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 408

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.083
Max 3DKỳ M.T.: #00544MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 32
566 896Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 50
024
530
623
604
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 104
056
497
263
732
386
134
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 102
348
307
497
599
474
671
614
470
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 27

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 339

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.095
Max 3DKỳ M.T.: #00543MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 29
654 906Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 53
709
171
773
439
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 113
970
728
941
198
678
957
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 155
694
859
729
710
865
193
387
046
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 16

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 227

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.196
Max 3DKỳ M.T.: #00542MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 52
767 341Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 85
358
889
750
157
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 145
031
913
529
338
587
448
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100N: 186
054
643
322
362
512
489
597
161
Giải tư (KK)
5tr: 15

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 65

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 369

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.440
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX3D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Về xổ số Max 3D trực tiếp

XSMAX3D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên www.joaocapela.com. Trường hợp kết quả xố số Max 3D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,

Nhạc chuông hay miễn phí | XSMB | Xổ số trực tiếp toàn quốc | Kết quả xổ số- xskt.me | Kết quả xổ số- KQXS.me | Xổ số 3 Miền | Xem tử vi | http://xskt.com.vn/ | Xổ số Miền Nam | KQXS