XS Max 3D Pro 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Tư, 31/5 Hôm nay- Thứ Năm, 1/6
  Mục lục:
KQXS> XS Max 3D Pro> Max 3D Pro 30 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00266
Giải ĐB
2 tỉ
492 3650
Phụ ĐB
400triệu
365 4920
Giải nhất
30triệu
958
734
629
689
1
Giải nhì
10triệu
424
212
120
507
615
741
6
Giải ba
4triệu
213
955
580
448
319
933
463
157
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

49
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

402
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.327
XS Vietlott Max 3D Pro 30 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00265
Giải ĐB
2 tỉ
702 4750
Phụ ĐB
400triệu
475 7020
Giải nhất
30triệu
671
051
410
853
1
Giải nhì
10triệu
244
064
855
536
620
331
1
Giải ba
4triệu
831
197
954
968
814
651
548
007
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

23
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

411
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.402
XS Vietlott Max 3D Pro 90 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00264
Giải ĐB
2 tỉ
116 7160
Phụ ĐB
400triệu
716 1160
Giải nhất
30triệu
692
282
011
170
0
Giải nhì
10triệu
991
727
554
471
330
952
3
Giải ba
4triệu
567
545
754
121
780
259
174
634
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

31
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

406
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.942
XS Vietlott Max 3D Pro 100 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00263
Giải ĐB
2 tỉ
556 9990
Phụ ĐB
400triệu
999 5560
Giải nhất
30triệu
978
610
393
415
2
Giải nhì
10triệu
473
790
089
218
316
982
2
Giải ba
4triệu
401
476
116
509
026
213
690
841
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

35
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

544
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.747
XS Vietlott Max 3D Pro 200 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00262
Giải ĐB
2 tỉ
150 0860
Phụ ĐB
400triệu
086 1500
Giải nhất
30triệu
247
244
824
367
6
Giải nhì
10triệu
585
424
349
174
800
323
2
Giải ba
4triệu
149
731
269
216
975
841
976
130
15
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

42
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

395
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.915
XS Vietlott Max 3D Pro 300 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00261
Giải ĐB
2 tỉ
979 6820
Phụ ĐB
400triệu
682 9790
Giải nhất
30triệu
366
110
376
920
0
Giải nhì
10triệu
665
338
851
956
207
935
2
Giải ba
4triệu
190
474
231
340
799
659
254
014
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

57
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

566
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.254
XS Vietlott Max 3D Pro 10 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00260
Giải ĐB
2 tỉ
110 9260
Phụ ĐB
400triệu
926 1100
Giải nhất
30triệu
383
553
917
917
0
Giải nhì
10triệu
814
420
293
773
487
545
1
Giải ba
4triệu
220
608
342
591
663
003
412
963
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

33
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

458
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.998
XS Vietlott Max 3D Pro 20 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00259
Giải ĐB
2 tỉ
953 8380
Phụ ĐB
400triệu
838 9530
Giải nhất
30triệu
789
471
144
699
0
Giải nhì
10triệu
985
926
481
685
329
303
2
Giải ba
4triệu
872
145
195
794
693
789
574
160
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

48
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

358
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.104
XS Vietlott Max 3D Pro 40 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00258
Giải ĐB
2 tỉ
195 3670
Phụ ĐB
400triệu
367 1951
Giải nhất
30triệu
193
755
449
597
0
Giải nhì
10triệu
038
309
012
049
066
095
12
Giải ba
4triệu
443
840
547
447
109
314
427
806
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

49
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

520
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.779
XS Vietlott Max 3D Pro 50 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00257
Giải ĐB
2 tỉ
370 3760
Phụ ĐB
400triệu
376 3700
Giải nhất
30triệu
649
044
057
700
1
Giải nhì
10triệu
943
486
747
025
867
835
1
Giải ba
4triệu
826
364
985
657
510
642
370
874
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

29
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

446
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.716
XS Vietlott Max 3D Pro 60 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00256
Giải ĐB
2 tỉ
185 2820
Phụ ĐB
400triệu
282 1850
Giải nhất
30triệu
492
355
833
135
1
Giải nhì
10triệu
150
389
589
436
405
934
9
Giải ba
4triệu
323
852
696
168
513
585
622
058
26
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

65
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

528
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.312
XS Vietlott Max 3D Pro 500 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00255
Giải ĐB
2 tỉ
595 5470
Phụ ĐB
400triệu
547 5950
Giải nhất
30triệu
568
762
030
677
1
Giải nhì
10triệu
319
547
131
046
169
677
1
Giải ba
4triệu
506
634
187
416
866
875
433
132
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

32
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

478
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.670
XS Vietlott Max 3D Pro 1 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00254
Giải ĐB
2 tỉ
406 9510
Phụ ĐB
400triệu
951 4060
Giải nhất
30triệu
085
193
149
025
1
Giải nhì
10triệu
153
122
315
098
444
789
6
Giải ba
4triệu
911
019
157
270
482
493
452
514
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

36
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

376
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.575
XS Vietlott Max 3D Pro 2 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00253
Giải ĐB
2 tỉ
142 6160
Phụ ĐB
400triệu
616 1420
Giải nhất
30triệu
665
157
882
006
12
Giải nhì
10triệu
298
232
605
954
279
376
0
Giải ba
4triệu
350
649
636
586
578
731
208
948
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

37
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

423
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.959
XS Vietlott Max 3D Pro 3 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00252
Giải ĐB
2 tỉ
284 7490
Phụ ĐB
400triệu
749 2840
Giải nhất
30triệu
425
222
913
283
4
Giải nhì
10triệu
569
652
551
946
627
945
8
Giải ba
4triệu
542
339
520
768
117
554
389
088
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

56
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

505
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.399
XS Vietlott Max 3D Pro 4 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00251
Giải ĐB
2 tỉ
993 1090
Phụ ĐB
400triệu
109 9930
Giải nhất
30triệu
015
735
819
853
0
Giải nhì
10triệu
823
794
269
099
346
246
2
Giải ba
4triệu
964
496
500
347
552
298
127
370
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

39
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

444
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.410
XS Vietlott Max 3D Pro 5 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00250
Giải ĐB
2 tỉ
665 5470
Phụ ĐB
400triệu
547 6650
Giải nhất
30triệu
078
585
302
979
0
Giải nhì
10triệu
328
158
309
234
656
779
0
Giải ba
4triệu
882
845
542
032
648
218
366
452
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

57
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

432
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.580
XS Vietlott Max 3D Pro 6 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00249
Giải ĐB
2 tỉ
795 2950
Phụ ĐB
400triệu
295 7950
Giải nhất
30triệu
804
680
630
438
5
Giải nhì
10triệu
054
615
891
910
277
935
3
Giải ba
4triệu
874
142
757
600
963
914
372
796
12
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

44
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

457
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.850
XS Vietlott Max 3D Pro 7 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00248
Giải ĐB
2 tỉ
951 6040
Phụ ĐB
400triệu
604 9510
Giải nhất
30triệu
391
237
800
028
1
Giải nhì
10triệu
111
193
150
380
812
553
5
Giải ba
4triệu
720
960
877
009
244
962
268
925
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

42
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

389
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.210
XS Vietlott Max 3D Pro 1000 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00247
Giải ĐB
2 tỉ
790 8930
Phụ ĐB
400triệu
893 7900
Giải nhất
30triệu
330
899
396
782
0
Giải nhì
10triệu
191
389
275
320
803
253
6
Giải ba
4triệu
375
837
865
198
756
998
999
759
14
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

54
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

372
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.450
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00246
Giải ĐB
2 tỉ
696 5060
Phụ ĐB
400triệu
506 6960
Giải nhất
30triệu
470
458
430
027
2
Giải nhì
10triệu
134
453
166
062
158
818
1
Giải ba
4triệu
028
742
957
113
674
065
761
626
1
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

29
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

382
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.007
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00245
Giải ĐB
2 tỉ
742 4270
Phụ ĐB
400triệu
427 7420
Giải nhất
30triệu
831
609
862
218
0
Giải nhì
10triệu
226
317
500
615
646
469
4
Giải ba
4triệu
456
310
060
952
101
660
138
696
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

47
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

493
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.327
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00244
Giải ĐB
2 tỉ
022 7180
Phụ ĐB
400triệu
718 0220
Giải nhất
30triệu
625
337
727
331
2
Giải nhì
10triệu
389
966
622
940
432
604
8
Giải ba
4triệu
328
409
222
839
765
919
364
617
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

37
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

395
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.971
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00243
Giải ĐB
2 tỉ
049 0380
Phụ ĐB
400triệu
038 0490
Giải nhất
30triệu
193
685
480
832
0
Giải nhì
10triệu
605
681
676
323
560
714
2
Giải ba
4triệu
137
777
143
568
429
641
374
377
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

66
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

350
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.057
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00242
Giải ĐB
2 tỉ
961 5801
Phụ ĐB
400triệu
580 9610
Giải nhất
30triệu
088
102
256
725
0
Giải nhì
10triệu
166
200
722
554
502
802
0
Giải ba
4triệu
135
759
851
638
436
414
991
869
11
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

51
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

437
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.140
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00241
Giải ĐB
2 tỉ
791 0290
Phụ ĐB
400triệu
029 7910
Giải nhất
30triệu
481
713
607
859
0
Giải nhì
10triệu
863
888
013
543
960
354
8
Giải ba
4triệu
790
951
313
866
274
329
373
379
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

43
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

327
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.122
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00240
Giải ĐB
2 tỉ
634 4100
Phụ ĐB
400triệu
410 6340
Giải nhất
30triệu
341
277
858
853
0
Giải nhì
10triệu
039
051
316
032
494
543
1
Giải ba
4triệu
494
201
845
073
869
102
879
855
10
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

30
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

429
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.042
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00239
Giải ĐB
2 tỉ
760 5071
Phụ ĐB
400triệu
507 7601
Giải nhất
30triệu
699
036
236
990
3
Giải nhì
10triệu
320
556
135
351
634
147
1
Giải ba
4triệu
519
028
523
285
788
566
702
238
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

41
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

376
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.058
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00238
Giải ĐB
2 tỉ
256 0850
Phụ ĐB
400triệu
085 2560
Giải nhất
30triệu
610
128
849
389
0
Giải nhì
10triệu
540
456
592
967
357
619
1
Giải ba
4triệu
165
795
433
423
896
196
812
753
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

34
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

447
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.918
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00237
Giải ĐB
2 tỉ
296 2840
Phụ ĐB
400triệu
284 2961
Giải nhất
30triệu
011
860
885
467
1
Giải nhì
10triệu
655
829
270
415
294
736
1
Giải ba
4triệu
151
746
901
489
746
416
348
215
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

36
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

460
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.440
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX3DPRO theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Về xổ số Max 3D Pro trực tiếp

XSMAX3DPRO 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên www.joaocapela.com. Trường hợp kết quả xố số Max 3D Pro có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,

Xổ số 3 Miền | Nhạc chuông hay miễn phí | Xem bói bài | XSMB | Xổ số Miền Nam | http://xskt.com.vn/xsmt | KQXS | XSMB hôm qua | Tử vi hàng ngày | http://xskt.com.vn/