XS Max 3D Pro 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Hai, 6/2 Hôm nay- Thứ Ba, 7/2
  Mục lục:
KQXS> XS Max 3D Pro> Max 3D Pro 30 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00217
Giải ĐB
2 tỉ
793 5150
Phụ ĐB
400triệu
515 7930
Giải nhất
30triệu
225
809
773
377
13
Giải nhì
10triệu
857
451
953
554
607
427
2
Giải ba
4triệu
704
966
387
420
332
886
398
197
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

46
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

484
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.349
XS Vietlott Max 3D Pro 30 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00216
Giải ĐB
2 tỉ
073 5640
Phụ ĐB
400triệu
564 0730
Giải nhất
30triệu
482
554
923
747
0
Giải nhì
10triệu
070
496
728
793
594
480
4
Giải ba
4triệu
865
163
453
691
468
776
532
347
14
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

72
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

525
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.391
XS Vietlott Max 3D Pro 90 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00215
Giải ĐB
2 tỉ
778 4190
Phụ ĐB
400triệu
419 7780
Giải nhất
30triệu
128
230
884
034
1
Giải nhì
10triệu
760
457
243
795
060
114
5
Giải ba
4triệu
896
983
092
468
031
546
071
712
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

25
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

551
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.543
XS Vietlott Max 3D Pro 100 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00214
Giải ĐB
2 tỉ
239 2650
Phụ ĐB
400triệu
265 2390
Giải nhất
30triệu
524
061
901
250
0
Giải nhì
10triệu
421
071
515
326
977
802
2
Giải ba
4triệu
769
840
681
129
133
708
240
066
10
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

30
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

600
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.682
XS Vietlott Max 3D Pro 200 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00213
Giải ĐB
2 tỉ
992 0420
Phụ ĐB
400triệu
042 9920
Giải nhất
30triệu
389
935
940
308
0
Giải nhì
10triệu
070
941
804
638
008
306
2
Giải ba
4triệu
240
542
856
235
070
849
151
830
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

31
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

326
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.073
XS Vietlott Max 3D Pro 300 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00212
Giải ĐB
2 tỉ
841 1700
Phụ ĐB
400triệu
170 8410
Giải nhất
30triệu
916
982
168
618
4
Giải nhì
10triệu
651
113
319
338
522
836
2
Giải ba
4triệu
208
581
783
462
956
455
317
650
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

31
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

482
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.560
XS Vietlott Max 3D Pro 10 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00211
Giải ĐB
2 tỉ
252 2323
Phụ ĐB
400triệu
232 2523
Giải nhất
30triệu
653
369
750
006
1
Giải nhì
10triệu
621
272
029
096
163
375
3
Giải ba
4triệu
502
446
496
446
466
283
761
118
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

120
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

771
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.752
XS Vietlott Max 3D Pro 20 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00210
Giải ĐB
2 tỉ
235 8190
Phụ ĐB
400triệu
819 2350
Giải nhất
30triệu
514
874
355
420
0
Giải nhì
10triệu
072
675
296
410
317
756
3
Giải ba
4triệu
778
320
107
446
923
786
145
292
1
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

24
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

669
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.437
XS Vietlott Max 3D Pro 40 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00209
Giải ĐB
2 tỉ
722 7380
Phụ ĐB
400triệu
738 7220
Giải nhất
30triệu
918
659
934
665
0
Giải nhì
10triệu
504
736
332
638
047
684
6
Giải ba
4triệu
772
993
772
010
716
593
296
267
12
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

86
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

492
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.542
XS Vietlott Max 3D Pro 50 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00208
Giải ĐB
2 tỉ
980 1200
Phụ ĐB
400triệu
120 9800
Giải nhất
30triệu
428
254
549
192
0
Giải nhì
10triệu
090
628
298
824
639
259
2
Giải ba
4triệu
500
468
254
296
502
677
497
288
1
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

45
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

510
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.474
XS Vietlott Max 3D Pro 60 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00207
Giải ĐB
2 tỉ
572 2560
Phụ ĐB
400triệu
256 5720
Giải nhất
30triệu
369
087
656
618
10
Giải nhì
10triệu
237
653
146
400
888
219
1
Giải ba
4triệu
455
136
183
210
499
446
883
685
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

63
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

592
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.415
XS Vietlott Max 3D Pro 500 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00206
Giải ĐB
2 tỉ
172 0370
Phụ ĐB
400triệu
037 1721
Giải nhất
30triệu
383
733
583
457
0
Giải nhì
10triệu
169
543
786
505
724
802
1
Giải ba
4triệu
778
015
111
890
527
118
351
487
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

26
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

597
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.430
XS Vietlott Max 3D Pro 1 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00205
Giải ĐB
2 tỉ
130 1090
Phụ ĐB
400triệu
109 1300
Giải nhất
30triệu
236
630
100
271
0
Giải nhì
10triệu
624
836
025
479
864
275
4
Giải ba
4triệu
077
586
066
074
966
710
023
577
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

59
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

606
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.396
XS Vietlott Max 3D Pro 2 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00204
Giải ĐB
2 tỉ
903 8250
Phụ ĐB
400triệu
825 9030
Giải nhất
30triệu
977
376
884
689
2
Giải nhì
10triệu
011
700
610
480
243
156
2
Giải ba
4triệu
079
090
716
605
269
626
062
077
1
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

32
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

317
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.075
XS Vietlott Max 3D Pro 3 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00203
Giải ĐB
2 tỉ
436 0950
Phụ ĐB
400triệu
095 4360
Giải nhất
30triệu
817
746
562
167
4
Giải nhì
10triệu
684
473
069
593
072
692
11
Giải ba
4triệu
062
985
109
044
810
348
393
215
17
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

70
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

342
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.163
XS Vietlott Max 3D Pro 4 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00202
Giải ĐB
2 tỉ
548 5420
Phụ ĐB
400triệu
542 5480
Giải nhất
30triệu
536
234
025
948
0
Giải nhì
10triệu
383
164
294
561
411
627
0
Giải ba
4triệu
958
073
216
607
674
086
629
023
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

29
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

433
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.957
XS Vietlott Max 3D Pro 5 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00201
Giải ĐB
2 tỉ
266 5570
Phụ ĐB
400triệu
557 2660
Giải nhất
30triệu
761
414
414
716
0
Giải nhì
10triệu
579
632
285
645
206
448
3
Giải ba
4triệu
690
244
611
735
549
344
849
702
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

74
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

568
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.600
XS Vietlott Max 3D Pro 6 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00200
Giải ĐB
2 tỉ
849 1030
Phụ ĐB
400triệu
103 8490
Giải nhất
30triệu
154
090
117
601
1
Giải nhì
10triệu
814
438
074
356
465
552
2
Giải ba
4triệu
724
159
378
196
401
638
955
829
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

38
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

510
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.436
XS Vietlott Max 3D Pro 7 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00199
Giải ĐB
2 tỉ
319 2470
Phụ ĐB
400triệu
247 3190
Giải nhất
30triệu
533
636
250
561
8
Giải nhì
10triệu
698
786
990
648
453
424
1
Giải ba
4triệu
769
052
152
526
363
544
107
088
1
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

73
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

609
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.595
XS Vietlott Max 3D Pro 1000 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00198
Giải ĐB
2 tỉ
466 3890
Phụ ĐB
400triệu
389 4660
Giải nhất
30triệu
452
791
486
464
3
Giải nhì
10triệu
392
751
230
284
133
498
4
Giải ba
4triệu
963
425
488
143
197
550
008
153
11
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

61
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

537
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.487
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00197
Giải ĐB
2 tỉ
057 2850
Phụ ĐB
400triệu
285 0570
Giải nhất
30triệu
362
102
740
170
2
Giải nhì
10triệu
924
126
512
343
772
126
2
Giải ba
4triệu
034
132
117
855
533
680
632
312
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

34
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

471
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.399
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00196
Giải ĐB
2 tỉ
209 2720
Phụ ĐB
400triệu
272 2090
Giải nhất
30triệu
383
839
302
194
1
Giải nhì
10triệu
468
454
119
325
332
896
1
Giải ba
4triệu
719
182
807
999
615
652
384
237
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

45
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

597
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.631
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00195
Giải ĐB
2 tỉ
226 6610
Phụ ĐB
400triệu
661 2260
Giải nhất
30triệu
896
362
104
075
0
Giải nhì
10triệu
991
056
327
825
694
089
4
Giải ba
4triệu
316
623
846
888
376
873
892
917
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

39
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

414
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.253
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00194
Giải ĐB
2 tỉ
551 4840
Phụ ĐB
400triệu
484 5510
Giải nhất
30triệu
197
553
153
141
1
Giải nhì
10triệu
418
875
772
530
845
455
2
Giải ba
4triệu
388
017
143
553
087
127
809
801
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

31
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

544
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.139
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00193
Giải ĐB
2 tỉ
306 7250
Phụ ĐB
400triệu
725 3060
Giải nhất
30triệu
170
590
681
143
1
Giải nhì
10triệu
951
772
560
292
025
170
6
Giải ba
4triệu
358
271
278
448
207
834
139
525
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

43
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

522
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.781
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00192
Giải ĐB
2 tỉ
423 3540
Phụ ĐB
400triệu
354 4230
Giải nhất
30triệu
576
429
351
250
3
Giải nhì
10triệu
158
556
724
868
306
400
1
Giải ba
4triệu
479
649
140
808
399
537
183
757
24
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

73
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

634
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.138
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00191
Giải ĐB
2 tỉ
210 5570
Phụ ĐB
400triệu
557 2100
Giải nhất
30triệu
688
130
176
195
5
Giải nhì
10triệu
309
998
343
431
533
516
1
Giải ba
4triệu
470
149
270
539
628
173
337
315
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

53
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

492
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.700
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00190
Giải ĐB
2 tỉ
367 3581
Phụ ĐB
400triệu
358 3670
Giải nhất
30triệu
306
169
547
964
0
Giải nhì
10triệu
761
152
220
906
961
880
6
Giải ba
4triệu
708
080
642
654
096
944
682
834
1
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

27
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

636
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.958
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00189
Giải ĐB
2 tỉ
193 0990
Phụ ĐB
400triệu
099 1930
Giải nhất
30triệu
658
798
244
985
1
Giải nhì
10triệu
839
119
958
785
638
355
1
Giải ba
4triệu
598
378
436
033
557
736
856
917
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

61
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

470
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.963
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00188
Giải ĐB
2 tỉ
599 4570
Phụ ĐB
400triệu
457 5990
Giải nhất
30triệu
868
516
265
507
1
Giải nhì
10triệu
705
904
792
076
531
921
0
Giải ba
4triệu
882
908
356
300
201
267
206
651
13
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

41
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

413
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.021
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX3DPRO theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Về xổ số Max 3D Pro trực tiếp

XSMAX3DPRO 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên www.joaocapela.com. Trường hợp kết quả xố số Max 3D Pro có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,

Xổ số 3 Miền | Nhạc chuông hay miễn phí | Xem bói bài | XSMB | Xổ số Miền Nam | http://xskt.com.vn/xsmt | KQXS | XSMB hôm qua | Tử vi hàng ngày | http://xskt.com.vn/