XSMB 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Hai, 6/2 Hôm nay- Thứ Ba, 7/2
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB35492
Giải Nhất27386
Giải Nhì7733113534
Giải Ba618928136157325
199435218755210
Giải Tư 2014640932588688
Giải Năm937448508320
781487100717
Giải Sáu794635599
Giải Bảy95566619
KH trúng ĐB: (MU) 13 11 10 9 6 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0, 6, 8
1 0, 0, 4, 4, 7, 9 6 1, 6
2 0, 5 7 4
3 1, 4, 5 8 6, 7, 8
4 3 9 2, 2, 4, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/02/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 192656
Bộ số 200
Bộ số 3898
XSMB 30 ngày
 
 
Giải ĐB06194
Giải Nhất41299
Giải Nhì3513339473
Giải Ba404202934331064
662785912916617
Giải Tư 7037926028095294
Giải Năm769077276959
009519207180
Giải Sáu078772457
Giải Bảy85743179
KH trúng ĐB: (MV) 20 16 15 13 12 9 8 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 7, 9
1 7 6 0, 4
2 0, 0, 7, 9 7 2, 3, 4, 8, 8, 9
3 1, 3, 7 8 0, 5
4 3 9 0, 4, 4, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/02/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 186239
Bộ số 205
Bộ số 3256
XSMB 90 ngày
Giải ĐB64948
Giải Nhất04674
Giải Nhì1688377334
Giải Ba127956834765312
090388656022314
Giải Tư 2746847420573300
Giải Năm526423631877
003324889198
Giải Sáu104622010
Giải Bảy77061896
KH trúng ĐB: (MX) 12 8 6 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 6 5 7
1 0, 2, 4, 8 6 0, 3, 4
2 2 7 4, 4, 7, 7
3 3, 4, 8 8 3, 8
4 6, 7, 8 9 5, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/02/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 19613814
Bộ số 22515
Bộ số 308625
Bộ số 427
Bộ số 530
Bộ số 634
XSMB 100 ngày
Giải ĐB52766
Giải Nhất79512
Giải Nhì1287400591
Giải Ba197395384686931
481747597636988
Giải Tư 9591719495907739
Giải Năm989439693811
515333493722
Giải Sáu561446237
Giải Bảy29672825
KH trúng ĐB: (MY) 8 7 6 5 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3
1 1, 2 6 1, 6, 7, 9
2 2, 5, 8, 9 7 4, 4, 6
3 1, 7, 9, 9 8 8
4 6, 6, 9 9 0, 1, 1, 4, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/02/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 183948
Bộ số 272
Bộ số 3229
XSMB 200 ngày
Giải ĐB60755
Giải Nhất35682
Giải Nhì2993463527
Giải Ba368699325418961
791876657451138
Giải Tư 9942370808793794
Giải Năm130097704034
690217309819
Giải Sáu104606619
Giải Bảy51199089
KH trúng ĐB: (MZ) 11 9 8 6 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 4, 6, 8 5 1, 4, 5
1 9, 9, 9 6 1, 9
2 7 7 0, 4, 9
3 0, 4, 4, 8 8 2, 7, 9
4 2 9 0, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/02/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 128799
Bộ số 226
Bộ số 3825
XSMB 300 ngày
Giải ĐB30061
Giải Nhất21284
Giải Nhì9520118959
Giải Ba393718582324941
220362247718709
Giải Tư 1081862232160868
Giải Năm890856753757
029064213461
Giải Sáu940315055
Giải Bảy07152049
KH trúng ĐB: (LB) 19 15 13 11 9 5 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7, 8, 9 5 5, 7, 9
1 5, 5, 6 6 1, 1, 8
2 0, 1, 2, 3 7 1, 5, 7
3 6 8 1, 4
4 0, 1, 9 9 0
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 151548
Bộ số 236
Bộ số 3540
XSMB 10 ngày
Giải ĐB16179
Giải Nhất12198
Giải Nhì6682497525
Giải Ba768290145800678
047109384611457
Giải Tư 3440563796129495
Giải Năm209969640572
718986203391
Giải Sáu901919624
Giải Bảy96650370
KH trúng ĐB: (LC) 14 13 12 11 9 8
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3 5 7, 8
1 0, 2, 9 6 4, 5
2 0, 4, 4, 5, 9 7 0, 2, 8, 9
3 7 8 9
4 0, 6 9 1, 5, 6, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 184675
Bộ số 255
Bộ số 3964
XSMB 20 ngày
Giải ĐB76479
Giải Nhất25766
Giải Nhì7219411034
Giải Ba400982900640715
615843991124856
Giải Tư 3454369357237638
Giải Năm584207899534
038813272320
Giải Sáu134548571
Giải Bảy35264803
KH trúng ĐB: (LD) 20 17 13 12 9 8 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 6 5 4, 6
1 1, 5 6 6
2 0, 3, 6, 7 7 1, 9
3 4, 4, 4, 5, 8 8 4, 8, 9
4 2, 8, 8 9 3, 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165858
Bộ số 281
Bộ số 3575
XSMB 40 ngày
Giải ĐB87219
Giải Nhất88795
Giải Nhì6188771870
Giải Ba363999917644895
481448966583781
Giải Tư 1226368130513591
Giải Năm136885120613
914089747483
Giải Sáu313104436
Giải Bảy30878075
KH trúng ĐB: (LE) 15 12 11 10 9 8
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 1
1 2, 3, 3, 9 6 5, 8
2 6 7 0, 4, 5, 6
3 0, 6 8 0, 1, 1, 3, 7, 7
4 0, 4 9 1, 5, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14965714
Bộ số 28615
Bộ số 301817
Bộ số 419
Bộ số 520
Bộ số 629
XSMB 50 ngày
Giải ĐB72859
Giải Nhất84970
Giải Nhì2294827905
Giải Ba688397215145870
166754562230683
Giải Tư 5687809415825288
Giải Năm928966264652
312075085479
Giải Sáu166101463
Giải Bảy93423569
KH trúng ĐB: (LF) 15 11 7 6 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 5, 8 5 1, 2, 9
1 6 3, 6, 9
2 0, 2, 6 7 0, 0, 5, 9
3 5, 9 8 2, 3, 7, 8, 9
4 2, 8 9 3, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 123506
Bộ số 259
Bộ số 3764
XSMB 60 ngày
Giải ĐB34164
Giải Nhất21642
Giải Nhì8533153702
Giải Ba366784966296488
707572118372285
Giải Tư 2204434490259940
Giải Năm375346089088
773159346916
Giải Sáu100874364
Giải Bảy32604620
KH trúng ĐB: (LG) 12 11 8 5 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 4, 8 5 3, 7
1 6 6 0, 2, 4, 4
2 0, 5 7 4, 8
3 1, 1, 2, 4 8 3, 5, 8, 8
4 0, 2, 4, 6 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 168463
Bộ số 293
Bộ số 3952
XSMB 500 ngày
Giải ĐB91869
Giải Nhất62613
Giải Nhì8956117438
Giải Ba797106869348902
083009203867549
Giải Tư 2455108538005406
Giải Năm113880583367
204616020067
Giải Sáu216832186
Giải Bảy18368259
KH trúng ĐB: (LK) 19 17 16 14 9 6 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 2, 2, 6 5 5, 8, 9
1 0, 3, 6, 8 6 1, 7, 7, 9
2 7
3 2, 6, 8, 8, 8 8 2, 5, 6
4 6, 9 9 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 138205
Bộ số 265
Bộ số 3511
XSMB 1 ngày
Giải ĐB62857
Giải Nhất24246
Giải Nhì6512222745
Giải Ba904403354005110
780187149753655
Giải Tư 1463186344825932
Giải Năm234291019125
911694359550
Giải Sáu915320074
Giải Bảy26235796
KH trúng ĐB: (LP) 15 13 12 10 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 0, 5, 7, 7
1 0, 5, 6, 8 6 3, 3
2 0, 2, 3, 5, 6 7 4
3 2, 5 8 2
4 0, 0, 2, 5, 6 9 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 135439
Bộ số 285
Bộ số 3758
XSMB 2 ngày
Giải ĐB53363
Giải Nhất01443
Giải Nhì0256917053
Giải Ba875864619221006
195488653933921
Giải Tư 7295340105826328
Giải Năm444325178199
752279363211
Giải Sáu197642529
Giải Bảy35290455
KH trúng ĐB: (LR) 15 11 10 8 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 4, 6 5 3, 5
1 1, 7 6 3, 9
2 1, 2, 8, 9, 9 7
3 5, 6, 9 8 2, 6
4 2, 3, 3, 8 9 2, 5, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 174635
Bộ số 259
Bộ số 3205
XSMB 3 ngày
Giải ĐB48260
Giải Nhất83587
Giải Nhì7932424955
Giải Ba976980347479118
277216776660068
Giải Tư 9999279384238738
Giải Năm623271567587
106767796885
Giải Sáu456695805
Giải Bảy53077123
KH trúng ĐB: (LS) 15 14 13 12 8 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 7 5 3, 5, 6, 6
1 8 6 0, 6, 7, 8
2 1, 3, 3, 4 7 1, 4, 9
3 2, 8 8 5, 7, 7
4 9 3, 5, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 155300
Bộ số 207
Bộ số 3831
XSMB 4 ngày
Giải ĐB44221
Giải Nhất25945
Giải Nhì1459057392
Giải Ba847921437992716
868418728096564
Giải Tư 7401419419915569
Giải Năm933398123708
390410782104
Giải Sáu938566749
Giải Bảy45570028
KH trúng ĐB: (LT) 15 14 11 9 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 1, 4, 4, 8 5 7
1 2, 6 6 4, 6, 9
2 1, 8 7 8, 9
3 3, 8 8 0
4 1, 5, 5, 9 9 0, 1, 2, 2, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 118286
Bộ số 203
Bộ số 3904
XSMB 5 ngày
Giải ĐB62940
Giải Nhất27086
Giải Nhì8483042992
Giải Ba261772824086842
549345301611166
Giải Tư 1213737583751727
Giải Năm073730181279
243556965434
Giải Sáu949318656
Giải Bảy02348281
KH trúng ĐB: (LU) 19 17 16 15 11 6 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 6
1 3, 6, 8, 8 6 6
2 7 7 5, 5, 7, 9
3 0, 4, 4, 4, 5, 7 8 1, 2, 6
4 0, 0, 2, 9 9 2, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 19064606
Bộ số 20307
Bộ số 390413
Bộ số 414
Bộ số 520
Bộ số 621
XSMB 6 ngày
Giải ĐB60762
Giải Nhất70413
Giải Nhì9485673874
Giải Ba385625496209294
881680399821450
Giải Tư 8234764434920818
Giải Năm111425561891
873290104068
Giải Sáu962160238
Giải Bảy70735466
KH trúng ĐB: (LV) 13 11 10 5 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 4, 6, 6
1 0, 3, 4, 8 6 0, 2, 2, 2, 2, 6, 8, 8
2 7 0, 3, 4
3 2, 4, 8 8
4 4 9 1, 2, 4, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 187715
Bộ số 290
Bộ số 3892
XSMB 7 ngày
Giải ĐB18452
Giải Nhất99849
Giải Nhì2762191955
Giải Ba093193462529740
284309777944856
Giải Tư 2502388431185818
Giải Năm543478824474
038376943970
Giải Sáu122547305
Giải Bảy47298500
KH trúng ĐB: (LX) 15 12 11 10 8 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 2, 5 5 2, 5, 6
1 8, 8, 9 6
2 1, 2, 5, 9 7 0, 4, 9
3 0, 4 8 2, 3, 4, 5
4 0, 7, 7, 9 9 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 123482
Bộ số 239
Bộ số 3172
XSMB 1000 ngày
Giải ĐB81191
Giải Nhất88140
Giải Nhì6709663288
Giải Ba956514420916651
573298306630657
Giải Tư 6386575373453988
Giải Năm814624998664
918029007842
Giải Sáu061913843
Giải Bảy44467518
KH trúng ĐB: (LZ) 12 11 9 8 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 9 5 1, 1, 3, 7
1 3, 8 6 1, 4, 6
2 9 7 5
3 8 0, 6, 8, 8
4 0, 2, 3, 4, 5, 6, 6 9 1, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 140755
Bộ số 236
Bộ số 3459
Giải ĐB78014
Giải Nhất16270
Giải Nhì2415926757
Giải Ba497673843802952
131276171161184
Giải Tư 9459215723263734
Giải Năm422577652017
621196890717
Giải Sáu747254703
Giải Bảy91863015
KH trúng ĐB: (KA) 14 11 8 6 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 5 2, 4, 7, 7, 9, 9
1 1, 1, 4, 5, 7, 7 6 5, 7
2 5, 6, 7 7 0
3 0, 4, 8 8 4, 6, 9
4 7 9 1
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 136700
Bộ số 208
Bộ số 3026
Giải ĐB20040
Giải Nhất76965
Giải Nhì0072596045
Giải Ba240554026979722
768577703909960
Giải Tư 0127115879779924
Giải Năm816436776511
339520121538
Giải Sáu389582191
Giải Bảy84736144
KH trúng ĐB: (KB) 11 8 5 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5, 7, 8
1 1, 2 6 0, 1, 4, 5, 9
2 2, 4, 5, 7 7 3, 7, 7
3 8, 9 8 2, 4, 9
4 0, 4, 5 9 1, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 152834
Bộ số 278
Bộ số 3715
Giải ĐB39597
Giải Nhất20448
Giải Nhì9837545648
Giải Ba558509707925197
017956958807835
Giải Tư 1913801552413912
Giải Năm772257060051
105033774923
Giải Sáu710696135
Giải Bảy95120593
KH trúng ĐB: (KC) 14 10 9 6 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 0, 0, 1
1 0, 2, 2, 3, 5 6
2 2, 3 7 5, 7, 9
3 5, 5 8 8
4 1, 8, 8 9 3, 5, 5, 6, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 14547607
Bộ số 22213
Bộ số 361822
Bộ số 424
Bộ số 528
Bộ số 633
Giải ĐB45370
Giải Nhất05808
Giải Nhì8487998182
Giải Ba242930430689635
004426993182844
Giải Tư 0554477546779083
Giải Năm998420640832
568146161573
Giải Sáu187486857
Giải Bảy75661021
KH trúng ĐB: (KD) 20 14 10 6 5 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 8 5 4, 7
1 0, 6 6 4, 6
2 1 7 0, 3, 5, 5, 7, 9
3 1, 2, 5 8 1, 2, 3, 4, 6, 7
4 2, 4 9 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 188431
Bộ số 243
Bộ số 3400
Giải ĐB76191
Giải Nhất12810
Giải Nhì1145874967
Giải Ba712358649802353
796917963503257
Giải Tư 6925451257267634
Giải Năm377884419916
111195976530
Giải Sáu165396516
Giải Bảy65619127
KH trúng ĐB: (KE) 15 14 13 9 8 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 3, 7, 8
1 0, 1, 2, 6, 6 6 1, 5, 5, 7
2 5, 6, 7 7 8
3 0, 4, 5, 5 8
4 1 9 1, 1, 1, 6, 7, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 138338
Bộ số 228
Bộ số 3915
Giải ĐB25649
Giải Nhất31843
Giải Nhì6377630341
Giải Ba770265203169174
104208524847765
Giải Tư 7724925049781010
Giải Năm445520080620
788555654045
Giải Sáu554144596
Giải Bảy42518172
KH trúng ĐB: (KG) 15 14 8 5 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 0, 1, 4, 5
1 0 6 5, 5
2 0, 0, 4, 6 7 2, 4, 6, 8
3 1 8 1, 5
4 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 9 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 122011
Bộ số 292
Bộ số 3693
Giải ĐB49265
Giải Nhất43459
Giải Nhì1240710068
Giải Ba359347138325973
927323393809386
Giải Tư 2697983282910173
Giải Năm881370773452
504216168189
Giải Sáu194469503
Giải Bảy82168045
KH trúng ĐB: (KH) 8 6 5 4 3 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 7 5 2, 9
1 3, 6, 6 6 5, 8, 9
2 7 3, 3, 7
3 2, 2, 4, 8 8 0, 2, 3, 6, 9
4 2, 5 9 1, 4, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 155509
Bộ số 266
Bộ số 3515
Giải ĐB16705
Giải Nhất76828
Giải Nhì6506799229
Giải Ba374794323185530
217422605325473
Giải Tư 4250773739499814
Giải Năm287925340977
975203635688
Giải Sáu864443591
Giải Bảy59479667
KH trúng ĐB: (KL) 15 13 9 8 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 0, 2, 3, 9
1 4 6 3, 4, 7, 7
2 8, 9 7 3, 7, 9, 9
3 0, 1, 4, 7 8 8
4 2, 3, 7, 9 9 1, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/01/2023
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 116964
Bộ số 262
Bộ số 3725

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên www.joaocapela.com. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,

Nhạc chuông hay miễn phí | Xem bói | KQXSMB | XSMN | Xổ số Miền Trung | XSMB hôm qua | Tải nhạc chờ | Xem bói bài | XSMN hôm qua | Tử vi hàng ngày