XS Power 6/55 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Tư, 7/12 Hôm nay- Thứ Năm, 8/12
  Mục lục:
KQXS> XS Power> XS Power 30 ngày
Kỳ MT#00811
Power01 11 25 44 45 46 35
T.kê SL trúng giải ngày 6/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus116.145.205.5000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.924.500.2500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00020
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.392
G.baball plusball plusball plus50.00032.136
XS Vietlott Mega Power 6/55 30 ngày
Kỳ MT#00810
Power16 17 27 48 52 53 24
T.kê SL trúng giải ngày 3/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus108.784.806.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.106.678.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00018
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.282
G.baball plusball plusball plus50.00028.205
XS Vietlott Mega Power 6/55 90 ngày
Kỳ MT#00809
Power11 14 29 31 52 54 07
T.kê SL trúng giải ngày 1/12
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus103.576.368.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.527.962.8500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.176
G.baball plusball plusball plus50.00027.323
XS Vietlott Mega Power 6/55 100 ngày
Kỳ MT#00808
Power02 13 16 18 41 42 19
T.kê SL trúng giải ngày 29/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus98.824.703.2500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.332.824.4001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00025
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.328
G.baball plusball plusball plus50.00028.763
XS Vietlott Mega Power 6/55 200 ngày
Kỳ MT#00807
Power08 23 24 48 49 52 01
T.kê SL trúng giải ngày 26/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus94.333.835.1000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.833.839.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00022
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.074
G.baball plusball plusball plus50.00023.690
XS Vietlott Mega Power 6/55 300 ngày
Kỳ MT#00806
Power04 06 18 27 52 53 10
T.kê SL trúng giải ngày 24/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus90.352.111.3500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.391.425.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00025
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.167
G.baball plusball plusball plus50.00025.093
XS Vietlott Mega Power 6/55 10 ngày
Kỳ MT#00805
Power03 09 21 22 26 35 15
T.kê SL trúng giải ngày 22/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus86.829.283.6500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.395.057.8001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00023
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.374
G.baball plusball plusball plus50.00027.540
XS Vietlott Mega Power 6/55 20 ngày
Kỳ MT#00804
Power03 15 22 39 46 48 43
T.kê SL trúng giải ngày 19/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus83.273.763.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.384.349.7001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.137
G.baball plusball plusball plus50.00024.479
XS Vietlott Mega Power 6/55 40 ngày
Kỳ MT#00803
Power01 19 25 27 38 42 54
T.kê SL trúng giải ngày 17/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus79.814.616.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.390.879.7001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00012
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.010
G.baball plusball plusball plus50.00021.729
XS Vietlott Mega Power 6/55 50 ngày
Kỳ MT#00802
Power04 20 26 36 47 51 33
T.kê SL trúng giải ngày 15/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus76.296.698.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.739.374.5501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000982
G.baball plusball plusball plus50.00021.877
XS Vietlott Mega Power 6/55 60 ngày
Kỳ MT#00801
Power08 18 23 30 35 42 43
T.kê SL trúng giải ngày 12/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus72.525.177.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.320.316.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000884
G.baball plusball plusball plus50.00018.904
XS Vietlott Mega Power 6/55 500 ngày
Kỳ MT#00800
Power08 11 14 27 38 45 21
T.kê SL trúng giải ngày 10/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus69.642.327.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.246.053.0001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00026
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.103
G.baball plusball plusball plus50.00024.287
XS Vietlott Mega Power 6/55 1 ngày
Kỳ MT#00799
Power12 27 33 44 48 50 18
T.kê SL trúng giải ngày 8/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus67.427.850.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.982.629.4501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000811
G.baball plusball plusball plus50.00018.541
XS Vietlott Mega Power 6/55 2 ngày
Kỳ MT#00798
Power10 19 22 25 47 53 52
T.kê SL trúng giải ngày 5/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus63.987.346.2000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.600.351.1500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000924
G.baball plusball plusball plus50.00018.874
XS Vietlott Mega Power 6/55 3 ngày
Kỳ MT#00797
Power08 13 24 28 29 33 49
T.kê SL trúng giải ngày 3/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus61.167.452.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.287.029.6500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000858
G.baball plusball plusball plus50.00017.579
XS Vietlott Mega Power 6/55 4 ngày
Kỳ MT#00796
Power03 09 20 23 31 54 55
T.kê SL trúng giải ngày 1/11
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus58.584.185.8500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.735.902.2001
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000819
G.baball plusball plusball plus50.00018.932
XS Vietlott Mega Power 6/55 5 ngày
Kỳ MT#00795
Power01 03 10 13 15 20 32
T.kê SL trúng giải ngày 29/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus55.574.880.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.401.534.9000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00035
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.220
G.baball plusball plusball plus50.00021.623
XS Vietlott Mega Power 6/55 6 ngày
Kỳ MT#00794
Power01 07 10 17 19 30 53
T.kê SL trúng giải ngày 27/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus53.993.736.7500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.225.852.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00016
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.0001.081
G.baball plusball plusball plus50.00018.718
XS Vietlott Mega Power 6/55 7 ngày
Kỳ MT#00793
Power08 18 20 22 42 46 01
T.kê SL trúng giải ngày 25/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus51.961.066.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue2.172.965.1752
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00017
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000792
G.baball plusball plusball plus50.00017.146
XS Vietlott Mega Power 6/55 1000 ngày
Kỳ MT#00792
Power17 19 35 42 51 52 34
T.kê SL trúng giải ngày 22/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus49.411.290.4500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.062.621.9500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000687
G.baball plusball plusball plus50.00016.013
Kỳ MT#00791
Power15 21 27 34 37 53 29
T.kê SL trúng giải ngày 20/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus46.869.729.6000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.780.226.3000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000625
G.baball plusball plusball plus50.00014.219
Kỳ MT#00790
Power06 30 36 39 44 46 49
T.kê SL trúng giải ngày 18/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus44.628.997.8000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.531.256.1000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0006
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000629
G.baball plusball plusball plus50.00015.075
Kỳ MT#00789
Power08 15 16 39 45 51 23
T.kê SL trúng giải ngày 15/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus41.892.390.3000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.227.188.6000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000733
G.baball plusball plusball plus50.00014.697
Kỳ MT#00788
Power12 13 43 48 51 52 15
T.kê SL trúng giải ngày 13/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus39.847.692.9000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.898.754.8501
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000545
G.baball plusball plusball plus50.00012.148
Kỳ MT#00787
Power11 26 34 40 46 52 01
T.kê SL trúng giải ngày 11/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus37.672.072.0500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.657.019.2000
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0009
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000650
G.baball plusball plusball plus50.00013.234
Kỳ MT#00786
Power11 17 23 34 41 51 40
T.kê SL trúng giải ngày 8/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.350.914.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.399.112.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000567
G.baball plusball plusball plus50.00012.657
Kỳ MT#00785
Power06 08 19 20 47 53 07
T.kê SL trúng giải ngày 6/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus33.330.821.7000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue4.174.658.0500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00011
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000661
G.baball plusball plusball plus50.00013.805
Kỳ MT#00784
Power05 11 12 22 43 45 42
T.kê SL trúng giải ngày 4/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus31.658.106.0000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.988.800.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00013
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000743
G.baball plusball plusball plus50.00014.479
Kỳ MT#00783
Power14 15 16 22 23 29 20
T.kê SL trúng giải ngày 1/10
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus37.241.100.7501
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.804.566.7500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.00010
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000559
G.baball plusball plusball plus50.00012.319
Kỳ MT#00782
Power15 32 33 37 42 54 28
T.kê SL trúng giải ngày 29/9
GiảiTrùngTrị giá (VNĐ)SL trúng
G.Jpotball plusball plusball plusball plusball plusball plus35.206.530.1500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue3.578.503.3500
G.nhấtball plusball plusball plusball plusball plus40.000.0008
G.nhìball plusball plusball plusball plus500.000504
G.baball plusball plusball plus50.00010.993
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSPOWER theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Về xổ số Power 6/55 trực tiếp

XSPOWER 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên www.joaocapela.com. Trường hợp kết quả xố số Power 6/55 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,