XS Max 3D 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Tư, 7/12 Hôm nay- Thứ Năm, 8/12
  Mục lục:
KQXS> XS Max 3D> Max 3D 30 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00546MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 25
483 517Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 55
985
566
178
522
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 226
368
741
159
446
084
514
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 148
036
906
695
717
019
525
149
647
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 60

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 406

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.672
XS Vietlott Max 3D 30 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00545MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 35
394 231Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 105
965
725
095
701
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 185
451
722
067
810
013
767
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 153
030
299
911
926
916
071
962
705
Giải tư (KK)
5tr: 16

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 37

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 408

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.083
XS Vietlott Max 3D 90 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00544MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 32
566 896Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 50
024
530
623
604
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 104
056
497
263
732
386
134
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 102
348
307
497
599
474
671
614
470
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 27

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 339

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.095
XS Vietlott Max 3D 100 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00543MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 29
654 906Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 53
709
171
773
439
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 113
970
728
941
198
678
957
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 155
694
859
729
710
865
193
387
046
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 16

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 227

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.196
XS Vietlott Max 3D 200 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00542MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 52
767 341Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 85
358
889
750
157
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 145
031
913
529
338
587
448
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100N: 186
054
643
322
362
512
489
597
161
Giải tư (KK)
5tr: 15

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 65

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 369

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.440
XS Vietlott Max 3D 300 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00541MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 35
680 723Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 70
873
399
865
678
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210N: 93
502
293
614
241
250
038
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 122
344
698
732
335
045
393
197
456
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 38

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 439

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.188
XS Vietlott Max 3D 10 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00540MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 83
135 326Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 49
086
704
336
428
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 101
335
775
302
506
220
939
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 111
479
383
634
002
187
563
933
185
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 20

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 428

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.193
XS Vietlott Max 3D 20 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00539MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 39
699 477Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 62
785
031
528
637
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 78
881
929
181
894
865
107
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 116
086
627
459
008
551
992
607
737
Giải tư (KK)
5tr: 17

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 45

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 493

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.023
XS Vietlott Max 3D 40 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00538MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 43
279 608Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 45
693
561
408
620
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 111
407
456
165
793
197
853
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100N: 139
607
966
643
805
247
260
243
024
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 31

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 389

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.090
XS Vietlott Max 3D 50 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00537MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 38
242 785Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 54
099
473
546
496
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 249
994
080
132
310
328
604
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 117
655
002
412
389
914
610
058
917
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 28

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 402

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.174
XS Vietlott Max 3D 60 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00536MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 26
907 660Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 82
318
129
257
657
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 110
127
965
084
194
558
451
Giải ba
10tr: 10
Giải tư (KK)
100N: 142
329
041
044
851
055
173
980
046
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 45

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 341

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.244
XS Vietlott Max 3D 500 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00535MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 25
343 039Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 39
549
410
795
480
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 114
866
914
911
014
596
004
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 93
663
437
208
821
599
343
015
822
Giải tư (KK)
5tr: 9

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 34

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 370

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.825
XS Vietlott Max 3D 1 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00534MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 26
808 053Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 41
085
790
830
065
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 117
065
130
783
529
372
916
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100N: 165
265
239
594
977
591
564
224
906
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 23

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 334

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.271
XS Vietlott Max 3D 2 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00533MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 33
518 503Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 59
951
793
270
844
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 143
137
349
703
832
468
488
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 253
391
529
095
219
272
608
856
061
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 43

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 478

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.562
XS Vietlott Max 3D 3 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00532MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 37
244 856Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 53
959
388
284
459
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 97
046
425
175
401
871
285
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 111
375
534
878
419
461
865
312
302
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 25

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 336

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 2.970
XS Vietlott Max 3D 4 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00531MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 16
177 600Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 49
733
453
983
260
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 89
268
962
082
444
156
715
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 148
186
917
931
844
402
343
466
423
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 38

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 295

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.301
XS Vietlott Max 3D 5 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00530MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 35
996 362Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 59
856
860
336
846
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 108
858
546
470
306
538
843
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 117
334
350
734
405
048
621
899
486
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 18

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 326

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.320
XS Vietlott Max 3D 6 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00529MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 58
166 633Đặc biệt
1tỷ: 5
Giải nhì
350N: 63
818
577
747
501
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 85
344
811
244
316
860
719
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 73
302
810
276
062
594
318
925
380
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 27

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 286

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.036
XS Vietlott Max 3D 7 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00528MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 33
378 997Đặc biệt
1tỷ: 3
Giải nhì
350N: 44
119
938
949
394
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 94
388
383
876
025
148
387
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 141
702
938
281
011
747
970
528
313
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 38

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 400

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.086
XS Vietlott Max 3D 1000 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00527MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 50
066 757Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 77
169
523
964
286
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 163
017
029
777
611
582
673
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 163
094
721
300
197
929
788
597
560
Giải tư (KK)
5tr: 15

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 51

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 385

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.647
Max 3DKỳ M.T.: #00526MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 17
824 620Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 47
417
503
563
402
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 268
895
562
228
485
264
565
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 136
897
010
885
793
784
553
998
258
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 57

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 339

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.249
Max 3DKỳ M.T.: #00525MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 21
353 397Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 78
013
846
128
969
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 95
132
953
925
534
554
534
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 102
430
921
687
265
586
395
811
773
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 21

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 348

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.018
Max 3DKỳ M.T.: #00524MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 60
926 246Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 71
552
826
565
956
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 214
932
452
628
471
718
163
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 155
278
836
873
327
482
598
392
673
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 41

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 557

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.766
Max 3DKỳ M.T.: #00523MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 18
225 017Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 51
996
048
909
477
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 77
927
729
879
704
747
633
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 121
191
283
252
547
773
831
119
845
Giải tư (KK)
5tr: 9

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 45

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 353

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.494
Max 3DKỳ M.T.: #00522MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 20
429 761Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 50
051
434
214
502
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210N: 123
055
609
168
180
943
619
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100N: 137
033
847
814
379
573
225
065
543
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 36

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 298

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.626
Max 3DKỳ M.T.: #00521MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 33
385 688Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 108
739
235
134
584
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 120
676
648
020
539
038
308
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 163
549
792
482
218
208
052
209
709
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 41

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 527

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 5.070
Max 3DKỳ M.T.: #00520MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 41
402 715Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 82
445
550
672
548
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 129
031
420
076
830
128
722
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 127
811
308
149
868
692
246
433
637
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 32

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 300

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.396
Max 3DKỳ M.T.: #00519MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 30
364 572Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 53
483
485
472
158
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 79
511
330
885
215
313
540
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 106
231
627
297
705
944
787
365
208
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 37

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 394

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.773
Max 3DKỳ M.T.: #00518MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 52
247 628Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 55
784
601
471
822
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 167
605
589
220
536
554
296
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 137
197
827
725
563
712
025
927
348
Giải tư (KK)
5tr: 9

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 36

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 704

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.132
Max 3DKỳ M.T.: #00517MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 28
912 302Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 62
592
912
907
257
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 96
419
056
727
291
052
015
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 146
563
680
145
289
001
184
087
174
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 23

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 323

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.575
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX3D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Về xổ số Max 3D trực tiếp

XSMAX3D 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên www.joaocapela.com. Trường hợp kết quả xố số Max 3D có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,