XS Max 3D Pro 30 ngày (Vietlott)

 
 
Hôm qua- Thứ Tư, 7/12 Hôm nay- Thứ Năm, 8/12
  Mục lục:
KQXS> XS Max 3D Pro> Max 3D Pro 30 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00192
Giải ĐB
2 tỉ
423 3540
Phụ ĐB
400triệu
354 4230
Giải nhất
30triệu
576
429
351
250
3
Giải nhì
10triệu
158
556
724
868
306
400
1
Giải ba
4triệu
479
649
140
808
399
537
183
757
24
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

73
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

634
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.138
XS Vietlott Max 3D Pro 30 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00191
Giải ĐB
2 tỉ
210 5570
Phụ ĐB
400triệu
557 2100
Giải nhất
30triệu
688
130
176
195
5
Giải nhì
10triệu
309
998
343
431
533
516
1
Giải ba
4triệu
470
149
270
539
628
173
337
315
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

53
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

492
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.700
XS Vietlott Max 3D Pro 90 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00190
Giải ĐB
2 tỉ
367 3581
Phụ ĐB
400triệu
358 3670
Giải nhất
30triệu
306
169
547
964
0
Giải nhì
10triệu
761
152
220
906
961
880
6
Giải ba
4triệu
708
080
642
654
096
944
682
834
1
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

27
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

636
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

3.958
XS Vietlott Max 3D Pro 100 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00189
Giải ĐB
2 tỉ
193 0990
Phụ ĐB
400triệu
099 1930
Giải nhất
30triệu
658
798
244
985
1
Giải nhì
10triệu
839
119
958
785
638
355
1
Giải ba
4triệu
598
378
436
033
557
736
856
917
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

61
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

470
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.963
XS Vietlott Max 3D Pro 200 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00188
Giải ĐB
2 tỉ
599 4570
Phụ ĐB
400triệu
457 5990
Giải nhất
30triệu
868
516
265
507
1
Giải nhì
10triệu
705
904
792
076
531
921
0
Giải ba
4triệu
882
908
356
300
201
267
206
651
13
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

41
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

413
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.021
XS Vietlott Max 3D Pro 300 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00187
Giải ĐB
2 tỉ
866 6250
Phụ ĐB
400triệu
625 8662
Giải nhất
30triệu
765
652
927
855
0
Giải nhì
10triệu
328
767
157
372
297
363
6
Giải ba
4triệu
931
846
273
986
340
227
883
822
8
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

42
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

659
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.501
XS Vietlott Max 3D Pro 10 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00186
Giải ĐB
2 tỉ
165 9230
Phụ ĐB
400triệu
923 1650
Giải nhất
30triệu
009
840
828
785
0
Giải nhì
10triệu
508
866
738
182
356
276
1
Giải ba
4triệu
635
606
683
175
866
366
050
199
10
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

42
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

475
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.436
XS Vietlott Max 3D Pro 20 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00185
Giải ĐB
2 tỉ
213 2960
Phụ ĐB
400triệu
296 2130
Giải nhất
30triệu
076
130
856
898
5
Giải nhì
10triệu
911
732
954
871
399
042
4
Giải ba
4triệu
682
368
084
165
565
999
283
152
27
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

56
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

484
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.746
XS Vietlott Max 3D Pro 40 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00184
Giải ĐB
2 tỉ
216 8060
Phụ ĐB
400triệu
806 2160
Giải nhất
30triệu
247
734
846
174
0
Giải nhì
10triệu
730
312
507
893
717
519
5
Giải ba
4triệu
680
087
985
108
027
509
299
033
1
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

58
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

543
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.839
XS Vietlott Max 3D Pro 50 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00183
Giải ĐB
2 tỉ
684 3880
Phụ ĐB
400triệu
388 6840
Giải nhất
30triệu
199
687
182
790
1
Giải nhì
10triệu
327
966
307
528
350
103
5
Giải ba
4triệu
010
484
753
241
806
130
265
815
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

37
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

457
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.590
XS Vietlott Max 3D Pro 60 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00182
Giải ĐB
2 tỉ
719 2820
Phụ ĐB
400triệu
282 7190
Giải nhất
30triệu
694
571
605
304
0
Giải nhì
10triệu
121
727
718
161
208
895
8
Giải ba
4triệu
491
385
702
841
443
335
609
550
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

60
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

486
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.341
XS Vietlott Max 3D Pro 500 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00181
Giải ĐB
2 tỉ
187 3790
Phụ ĐB
400triệu
379 1870
Giải nhất
30triệu
180
982
508
725
3
Giải nhì
10triệu
255
791
373
153
754
759
2
Giải ba
4triệu
258
947
093
119
173
164
303
992
14
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

74
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

667
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.697
XS Vietlott Max 3D Pro 1 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00180
Giải ĐB
2 tỉ
497 7530
Phụ ĐB
400triệu
753 4971
Giải nhất
30triệu
423
784
047
375
1
Giải nhì
10triệu
149
240
598
454
550
543
1
Giải ba
4triệu
306
459
821
305
086
023
539
073
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

41
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

481
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.370
XS Vietlott Max 3D Pro 2 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00179
Giải ĐB
2 tỉ
637 7660
Phụ ĐB
400triệu
766 6370
Giải nhất
30triệu
620
480
864
342
3
Giải nhì
10triệu
891
068
818
558
118
945
0
Giải ba
4triệu
479
440
041
258
077
746
174
442
3
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

40
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

529
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.342
XS Vietlott Max 3D Pro 3 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00178
Giải ĐB
2 tỉ
769 8290
Phụ ĐB
400triệu
829 7690
Giải nhất
30triệu
029
367
529
709
2
Giải nhì
10triệu
731
141
861
450
150
590
2
Giải ba
4triệu
488
793
112
873
089
566
114
220
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

40
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

414
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.294
XS Vietlott Max 3D Pro 4 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00177
Giải ĐB
2 tỉ
990 7320
Phụ ĐB
400triệu
732 9900
Giải nhất
30triệu
124
566
005
126
0
Giải nhì
10triệu
978
862
681
733
354
412
4
Giải ba
4triệu
192
098
598
290
870
894
894
957
5
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

47
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

466
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.123
XS Vietlott Max 3D Pro 5 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00176
Giải ĐB
2 tỉ
785 9820
Phụ ĐB
400triệu
982 7850
Giải nhất
30triệu
527
529
779
469
0
Giải nhì
10triệu
475
293
266
191
701
214
0
Giải ba
4triệu
301
570
630
341
392
278
798
911
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

41
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

503
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.787
XS Vietlott Max 3D Pro 6 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00175
Giải ĐB
2 tỉ
593 0350
Phụ ĐB
400triệu
035 5930
Giải nhất
30triệu
278
619
767
053
0
Giải nhì
10triệu
792
171
183
217
820
871
7
Giải ba
4triệu
256
977
257
262
980
624
415
785
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

37
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

419
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.459
XS Vietlott Max 3D Pro 7 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00174
Giải ĐB
2 tỉ
769 7000
Phụ ĐB
400triệu
700 7690
Giải nhất
30triệu
277
575
387
963
0
Giải nhì
10triệu
712
446
185
328
106
342
8
Giải ba
4triệu
726
636
493
297
624
894
033
466
6
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

60
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

405
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.437
XS Vietlott Max 3D Pro 1000 ngày
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00173
Giải ĐB
2 tỉ
790 3890
Phụ ĐB
400triệu
389 7900
Giải nhất
30triệu
346
653
791
746
0
Giải nhì
10triệu
008
873
234
398
061
281
5
Giải ba
4triệu
683
966
028
887
958
014
996
624
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

37
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

456
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.460
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00172
Giải ĐB
2 tỉ
551 1020
Phụ ĐB
400triệu
102 5510
Giải nhất
30triệu
017
775
646
008
3
Giải nhì
10triệu
678
146
781
699
984
288
2
Giải ba
4triệu
476
119
697
534
404
647
919
235
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

50
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

478
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.451
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00171
Giải ĐB
2 tỉ
734 1550
Phụ ĐB
400triệu
155 7340
Giải nhất
30triệu
465
267
195
506
0
Giải nhì
10triệu
023
692
507
162
531
368
6
Giải ba
4triệu
422
147
405
019
890
315
269
920
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

61
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

616
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.079
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00170
Giải ĐB
2 tỉ
462 6930
Phụ ĐB
400triệu
693 4620
Giải nhất
30triệu
771
270
750
268
3
Giải nhì
10triệu
196
217
720
241
505
435
5
Giải ba
4triệu
556
555
913
327
050
620
329
804
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

41
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

486
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.713
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00169
Giải ĐB
2 tỉ
243 8020
Phụ ĐB
400triệu
802 2430
Giải nhất
30triệu
205
045
520
513
4
Giải nhì
10triệu
496
150
241
644
272
821
8
Giải ba
4triệu
254
049
481
082
401
178
196
423
2
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

43
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

439
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.909
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00168
Giải ĐB
2 tỉ
689 3200
Phụ ĐB
400triệu
320 6890
Giải nhất
30triệu
808
202
374
117
2
Giải nhì
10triệu
922
213
092
909
272
570
5
Giải ba
4triệu
634
943
777
065
712
529
641
752
11
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

74
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

532
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

5.176
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00167
Giải ĐB
2 tỉ
110 1980
Phụ ĐB
400triệu
198 1100
Giải nhất
30triệu
608
049
716
613
0
Giải nhì
10triệu
395
197
038
723
895
564
2
Giải ba
4triệu
728
216
827
201
133
472
011
108
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

47
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

692
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.737
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00166
Giải ĐB
2 tỉ
772 3470
Phụ ĐB
400triệu
347 7720
Giải nhất
30triệu
726
017
864
697
3
Giải nhì
10triệu
861
033
087
087
389
626
0
Giải ba
4triệu
693
999
427
057
840
944
105
143
4
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

35
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

501
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.493
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00165
Giải ĐB
2 tỉ
295 6960
Phụ ĐB
400triệu
696 2950
Giải nhất
30triệu
319
383
961
236
2
Giải nhì
10triệu
110
523
540
894
117
688
4
Giải ba
4triệu
191
067
638
507
639
360
445
449
9
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

58
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

480
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.965
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00164
Giải ĐB
2 tỉ
120 1121
Phụ ĐB
400triệu
112 1201
Giải nhất
30triệu
986
185
595
910
1
Giải nhì
10triệu
689
003
024
612
571
731
0
Giải ba
4triệu
417
740
562
832
225
665
364
187
0
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

38
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

685
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.095
GiảiKết quả Trúng giải
Kỳ M.T.#00163
Giải ĐB
2 tỉ
350 9990
Phụ ĐB
400triệu
999 3500
Giải nhất
30triệu
821
920
207
524
0
Giải nhì
10triệu
580
348
184
403
879
499
7
Giải ba
4triệu
711
878
587
375
509
706
981
490
7
Giải tư
1triệu

Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3

33
Giải năm
100N

Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

522
Giải sáu
40N:

Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3

4.023
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX3DPRO theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Về xổ số Max 3D Pro trực tiếp

XSMAX3DPRO 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên www.joaocapela.com. Trường hợp kết quả xố số Max 3D Pro có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,