Xổ số Max 3D- XS Max 3D- KQXS Max 3D

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 8/12 Hôm nay- Thứ Sáu, 9/12
  Mục lục:
KQXS> XS Max 3D
Max 3DKỳ M.T.: #00546MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 25
483 517Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 55
985
566
178
522
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 226
368
741
159
446
084
514
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 148
036
906
695
717
019
525
149
647
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 60

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 406

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.672
XS Vietlott Max 3D 30 ngày
 
 
Max 3DKỳ M.T.: #00545MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 35
394 231Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 105
965
725
095
701
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 185
451
722
067
810
013
767
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 153
030
299
911
926
916
071
962
705
Giải tư (KK)
5tr: 16

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 37

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 408

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.083
XS Vietlott Max 3D 90 ngày
 
 
Max 3DKỳ M.T.: #00544MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 32
566 896Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 50
024
530
623
604
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210N: 104
056
497
263
732
386
134
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 102
348
307
497
599
474
671
614
470
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 27

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 339

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.095
XS Vietlott Max 3D 100 ngày
 
 
Max 3DKỳ M.T.: #00543MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 29
654 906Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 53
709
171
773
439
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 113
970
728
941
198
678
957
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 155
694
859
729
710
865
193
387
046
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 16

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 227

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.196
XS Vietlott Max 3D 200 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00542MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 52
767 341Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 85
358
889
750
157
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210N: 145
031
913
529
338
587
448
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100N: 186
054
643
322
362
512
489
597
161
Giải tư (KK)
5tr: 15

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 65

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 369

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.440
XS Vietlott Max 3D 300 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00541MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 35
680 723Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 70
873
399
865
678
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210N: 93
502
293
614
241
250
038
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100N: 122
344
698
732
335
045
393
197
456
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 38

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 439

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.188
XS Vietlott Max 3D 10 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00540MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 83
135 326Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 49
086
704
336
428
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 101
335
775
302
506
220
939
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100N: 111
479
383
634
002
187
563
933
185
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 20

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 428

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.193
XS Vietlott Max 3D 20 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00539MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 39
699 477Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350N: 62
785
031
528
637
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 78
881
929
181
894
865
107
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100N: 116
086
627
459
008
551
992
607
737
Giải tư (KK)
5tr: 17

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 45

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 493

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.023
XS Vietlott Max 3D 40 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00538MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 43
279 608Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 45
693
561
408
620
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 111
407
456
165
793
197
853
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100N: 139
607
966
643
805
247
260
243
024
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 31

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 389

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.090
XS Vietlott Max 3D 50 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00537MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 38
242 785Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 54
099
473
546
496
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 249
994
080
132
310
328
604
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100N: 117
655
002
412
389
914
610
058
917
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 28

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 402

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 3.174
XS Vietlott Max 3D 60 ngày
Max 3DKỳ M.T.: #00536MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1 tr: 26
907 660Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350N: 82
318
129
257
657
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210N: 110
127
965
084
194
558
451
Giải ba
10tr: 10
Giải tư (KK)
100N: 142
329
041
044
851
055
173
980
046
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên

Giải năm
1 tr: 45

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150N: 341

Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40N: 4.244
XS Vietlott Max 3D 500 ngày
Hiện thêm kết quả

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMAX3D theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Về xổ số Max 3D trực tiếp

XSMAX3D được chúng tôi tường thuật trực tiếp chính xác và nhanh nhất từ hội đồng xskt Max 3D. Để xem được kết quả xổ số Max 3D chính xác nhất, vui lòng đợi sau khi kết quả được cập nhật toàn bộ!
Từ khóa
XSMAX3D: tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Max 3D lúc 18h14p. SXMAX3D - KQXSMAX3D - XSKT Max 3D hôm nay/ hôm qua
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,