XSMB 30 ngày

 
 
Hôm qua- Thứ Năm, 8/12 Hôm nay- Thứ Sáu, 9/12
  Mục lục:
KQXS> XSMB> XSMB 30 ngày
Giải ĐB38522
Giải Nhất78852
Giải Nhì2489521880
Giải Ba394852357684647
620128222709364
Giải Tư 1292574458015195
Giải Năm490227835067
391239896361
Giải Sáu165953792
Giải Bảy89543094
KH trúng ĐB: (HP) 18 17 15 13 12 8 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
 
 
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2 5 2, 3, 4
1 2, 2 6 1, 4, 5, 7
2 2, 7 7 6
3 0 8 0, 3, 5, 9, 9
4 4, 7 9 2, 2, 4, 5, 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/12/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 108547
Bộ số 262
Bộ số 3691
XSMB 30 ngày
 
 
Giải ĐB84807
Giải Nhất10590
Giải Nhì3830769793
Giải Ba360437617878033
765101158397318
Giải Tư 4473765222076470
Giải Năm456458705993
468315271686
Giải Sáu447068934
Giải Bảy56015894
KH trúng ĐB: (HR) 15 13 12 11 10 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7, 7, 7 5 2, 6, 8
1 0, 8 6 4, 8
2 7 7 0, 0, 3, 8
3 3, 4 8 3, 3, 6
4 3, 7 9 0, 3, 3, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/12/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 182660
Bộ số 218
Bộ số 3218
XSMB 90 ngày
Giải ĐB13454
Giải Nhất99442
Giải Nhì8618223838
Giải Ba834644882030683
554038794069185
Giải Tư 9528931803716934
Giải Năm909206545542
153676001112
Giải Sáu360056159
Giải Bảy41709163
KH trúng ĐB: (HS) 15 14 13 8 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3 5 4, 4, 6, 9
1 2, 8 6 0, 3, 4
2 0, 8 7 0, 1
3 4, 6, 8 8 2, 3, 5
4 0, 1, 2, 2 9 1, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/12/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 185206
Bộ số 256
Bộ số 3192
XSMB 100 ngày
Giải ĐB05028
Giải Nhất94007
Giải Nhì1878339801
Giải Ba502964992694188
859578872036286
Giải Tư 7781922864836636
Giải Năm584193202564
565196616285
Giải Sáu517782277
Giải Bảy21106739
KH trúng ĐB: (HT) 12 11 9 8 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 7 5 1, 7
1 0, 7 6 1, 4, 7
2 0, 0, 1, 6, 8, 8 7 7
3 6, 9 8 1, 2, 3, 3, 5, 6, 8
4 1 9 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/12/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 165682
Bộ số 257
Bộ số 3424
XSMB 200 ngày
Giải ĐB10576
Giải Nhất48972
Giải Nhì0300983557
Giải Ba870539252852854
592904985559580
Giải Tư 4445430187030762
Giải Năm253324800463
351835888849
Giải Sáu394837144
Giải Bảy61559346
KH trúng ĐB: (HU) 15 14 13 8 7 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 3, 9 5 3, 4, 5, 5, 7
1 8 6 1, 2, 3
2 8 7 2, 6
3 3, 7 8 0, 0, 8
4 4, 5, 6, 9 9 0, 3, 4
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/12/2022
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 17750303
Bộ số 26528
Bộ số 323832
Bộ số 433
Bộ số 535
Bộ số 636
XSMB 300 ngày
Giải ĐB24523
Giải Nhất03015
Giải Nhì9950175640
Giải Ba902387800560888
313803556556202
Giải Tư 1177762177334261
Giải Năm237888933460
659152059778
Giải Sáu906371102
Giải Bảy61224416
KH trúng ĐB: (HV) 15 12 10 6 5 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 2, 5, 5, 6 5
1 5, 6 6 0, 1, 1, 5
2 1, 2, 3 7 1, 7, 8, 8
3 3, 8 8 0, 8
4 0, 4 9 1, 3
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/12/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 107094
Bộ số 229
Bộ số 3913
XSMB 10 ngày
Giải ĐB52770
Giải Nhất72632
Giải Nhì9423001290
Giải Ba009446075238682
135460903756528
Giải Tư 7236625571175805
Giải Năm602440767706
624251515198
Giải Sáu515311771
Giải Bảy40656932
KH trúng ĐB: (HX) 14 12 11 7 5 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6 5 1, 2, 5
1 1, 5, 7 6 5, 9
2 4, 8 7 0, 1, 6
3 0, 2, 2, 6, 7 8 2
4 0, 2, 4, 6 9 0, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/12/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 147711
Bộ số 221
Bộ số 3043
XSMB 20 ngày
Giải ĐB25380
Giải Nhất28733
Giải Nhì7548290338
Giải Ba400716271903871
391554938154569
Giải Tư 5221487342956204
Giải Năm366477335955
666484439055
Giải Sáu167970412
Giải Bảy03697761
KH trúng ĐB: (HZ) 15 14 12 10 7 6
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 4 5 5, 5, 5
1 2, 9 6 1, 4, 4, 7, 9, 9
2 1 7 0, 1, 1, 3, 7
3 3, 3, 8 8 0, 1, 2
4 3 9 5
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/11/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 198137
Bộ số 244
Bộ số 3296
XSMB 40 ngày
Giải ĐB65507
Giải Nhất90987
Giải Nhì2323717499
Giải Ba968966508398122
798336199181641
Giải Tư 3317804631306290
Giải Năm820754001972
650666483190
Giải Sáu237566975
Giải Bảy00385346
KH trúng ĐB: (GA) 14 13 11 5 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 6, 7, 7 5 3
1 7 6 6
2 2 7 2, 5
3 0, 3, 7, 7, 8 8 3, 7
4 1, 6, 6, 8 9 0, 0, 1, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/11/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 143341
Bộ số 291
Bộ số 3122
XSMB 50 ngày
Giải ĐB67857
Giải Nhất24762
Giải Nhì1544104864
Giải Ba082716642862919
753658578721002
Giải Tư 0896507291857394
Giải Năm383284082046
548671822401
Giải Sáu695320642
Giải Bảy42552180
KH trúng ĐB: (GB) 15 12 11 10 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 8 5 5, 7
1 9 6 2, 4, 5
2 0, 1, 8 7 1, 2
3 2 8 0, 2, 5, 6, 7
4 1, 2, 2, 6 9 4, 5, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/11/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 119071
Bộ số 268
Bộ số 3340
XSMB 60 ngày
Giải ĐB67896
Giải Nhất70731
Giải Nhì6917618124
Giải Ba279820416191683
181927947678208
Giải Tư 5183483787239821
Giải Năm957283970675
404616479982
Giải Sáu454824291
Giải Bảy83446603
KH trúng ĐB: (GC) 15 11 10 6 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5 4
1 6 1, 6
2 1, 3, 4, 4 7 2, 5, 6, 6
3 1, 7 8 2, 2, 3, 3, 3
4 4, 6, 7 9 1, 2, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/11/2022
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 15467903
Bộ số 24807
Bộ số 343510
Bộ số 415
Bộ số 519
Bộ số 625
XSMB 500 ngày
Giải ĐB36819
Giải Nhất77300
Giải Nhì9463960023
Giải Ba659927893986794
320558771160182
Giải Tư 2846636570008638
Giải Năm553005504271
942698128324
Giải Sáu268190185
Giải Bảy96566683
KH trúng ĐB: (GD) 15 12 11 6 5 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0 5 0, 5, 6
1 1, 2, 9 6 5, 6, 8
2 3, 4, 6 7 1
3 0, 8, 9, 9 8 2, 3, 5
4 6 9 0, 2, 4, 6
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/11/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 161861
Bộ số 288
Bộ số 3673
XSMB 1 ngày
Giải ĐB75996
Giải Nhất04902
Giải Nhì2531892214
Giải Ba522536107038643
848911891313077
Giải Tư 6533548752626897
Giải Năm033645731078
586518776361
Giải Sáu858380829
Giải Bảy07874881
KH trúng ĐB: (GE) 18 17 11 8 7 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 7 5 3, 8
1 3, 4, 8 6 1, 2, 5
2 9 7 0, 3, 7, 7, 8
3 3, 6 8 0, 1, 7, 7
4 3, 8 9 1, 6, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/11/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 110032
Bộ số 271
Bộ số 3248
XSMB 2 ngày
Giải ĐB30529
Giải Nhất00774
Giải Nhì7133987590
Giải Ba948564457654746
622905655140367
Giải Tư 5453691506265872
Giải Năm019089305221
274393980212
Giải Sáu212976516
Giải Bảy50134149
KH trúng ĐB: (GH) 14 13 10 8 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0, 1, 3, 6
1 2, 2, 3, 5, 6 6 7
2 1, 6, 9 7 2, 4, 6, 6
3 0, 9 8
4 1, 3, 6, 9 9 0, 0, 0, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/11/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 153568
Bộ số 264
Bộ số 3605
XSMB 3 ngày
Giải ĐB52091
Giải Nhất32734
Giải Nhì2394643525
Giải Ba867117392659382
585250819909891
Giải Tư 7508424766005785
Giải Năm705197772130
630471433659
Giải Sáu753767938
Giải Bảy96256947
KH trúng ĐB: (GK) 14 12 11 7 6 5
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 4, 8 5 1, 3, 9
1 1 6 7, 9
2 5, 5, 5, 6 7 7
3 0, 4, 8 8 2, 5
4 3, 6, 7, 7 9 1, 1, 6, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/11/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 114539
Bộ số 284
Bộ số 3721
XSMB 4 ngày
Giải ĐB80770
Giải Nhất74803
Giải Nhì8857042720
Giải Ba538760802667336
037044340816903
Giải Tư 2018853235642072
Giải Năm840977390074
907405736822
Giải Sáu820944037
Giải Bảy52336124
KH trúng ĐB: (GL) 13 12 6 4 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 3, 4, 8, 9 5 2
1 8 6 1, 4
2 0, 0, 2, 4, 6 7 0, 0, 2, 3, 4, 4, 6
3 2, 3, 6, 7, 9 8
4 4 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/11/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 198180
Bộ số 276
Bộ số 3182
XSMB 5 ngày
Giải ĐB66534
Giải Nhất56931
Giải Nhì1475352934
Giải Ba503627167307004
466031486767353
Giải Tư 2669351059390452
Giải Năm710330667100
388333298520
Giải Sáu876769784
Giải Bảy04505498
KH trúng ĐB: (GM) 13 12 11 9 6 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 3, 3, 4, 4 5 0, 2, 3, 3, 4
1 0 6 2, 6, 7, 9, 9
2 0, 9 7 3, 6
3 1, 4, 4, 9 8 3, 4
4 9 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/11/2022
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 18316505
Bộ số 28606
Bộ số 361014
Bộ số 425
Bộ số 527
Bộ số 634
XSMB 6 ngày
Giải ĐB32592
Giải Nhất64258
Giải Nhì7538194816
Giải Ba009706092056970
500408088768639
Giải Tư 3223845049795322
Giải Năm917632077231
165780805058
Giải Sáu353184451
Giải Bảy43128407
KH trúng ĐB: (GN) 14 13 11 6 4 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7, 7 5 0, 1, 3, 7, 8, 8
1 2, 6 6
2 0, 2, 3 7 0, 0, 6, 9
3 1, 9 8 0, 1, 4, 4, 7
4 0, 3 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/11/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 158714
Bộ số 274
Bộ số 3036
XSMB 7 ngày
Giải ĐB05776
Giải Nhất49100
Giải Nhì7034963260
Giải Ba037485319555751
505814751045326
Giải Tư 7831531512005855
Giải Năm687923162395
232404078819
Giải Sáu108898166
Giải Bảy97507599
KH trúng ĐB: (GP) 10 9 8 4 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 0, 7, 8 5 0, 1, 5
1 0, 5, 6, 9 6 0, 6
2 4, 6 7 5, 6, 9
3 1 8 1
4 8, 9 9 5, 5, 7, 8, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/11/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 152470
Bộ số 264
Bộ số 3583
XSMB 1000 ngày
Giải ĐB91006
Giải Nhất22362
Giải Nhì0049725741
Giải Ba837807177683219
793102555928409
Giải Tư 6094411443584970
Giải Năm270420161614
017834113799
Giải Sáu574202404
Giải Bảy02575082
KH trúng ĐB: (GS) 13 9 6 5 3 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 2, 4, 4, 6, 9 5 0, 7, 8, 9
1 0, 1, 4, 4, 6, 9 6 2
2 7 0, 4, 6, 8
3 8 0, 2
4 1 9 4, 7, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/11/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 192421
Bộ số 259
Bộ số 3522
Giải ĐB12834
Giải Nhất95078
Giải Nhì6498979753
Giải Ba092061062179349
820534417651792
Giải Tư 6421830645776605
Giải Năm478881833490
445293134353
Giải Sáu814440471
Giải Bảy56673142
KH trúng ĐB: (GT) 15 14 12 7 6 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5, 6, 6 5 2, 3, 3, 3, 6
1 3, 4 6 7
2 1, 1 7 1, 6, 7, 8
3 1, 4 8 3, 8, 9
4 0, 2, 9 9 0, 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/11/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 154097
Bộ số 299
Bộ số 3248
Giải ĐB96305
Giải Nhất67959
Giải Nhì2064633331
Giải Ba930518613860171
340107761240721
Giải Tư 7922740249969753
Giải Năm902807986142
518130050430
Giải Sáu913266605
Giải Bảy20213601
KH trúng ĐB: (GU) 13 10 8 5 4 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1, 2, 5, 5, 5 5 1, 3, 9
1 0, 2, 3 6 6
2 0, 1, 1, 2, 8 7 1
3 0, 1, 6, 8 8 1
4 2, 6 9 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/11/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 143645
Bộ số 268
Bộ số 3919
Giải ĐB78611
Giải Nhất11566
Giải Nhì6873954972
Giải Ba638204479397595
723437632833810
Giải Tư 1422077622627727
Giải Năm136560364279
669926179526
Giải Sáu807235100
Giải Bảy61733291
KH trúng ĐB: (GX) 13 11 10 7 5 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 7 5
1 0, 1, 7 6 1, 2, 5, 6
2 0, 2, 6, 7, 8 7 2, 3, 6, 9
3 2, 5, 6, 9 8
4 3 9 1, 3, 5, 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/11/2022
Thần tài 4Điện toán 123Điện toán 6x36
Bộ số 10803809
Bộ số 25612
Bộ số 309916
Bộ số 422
Bộ số 523
Bộ số 632
Giải ĐB81736
Giải Nhất23276
Giải Nhì5375498359
Giải Ba172845961366887
696239047915921
Giải Tư 1913944285141457
Giải Năm356158655275
615466039713
Giải Sáu570440936
Giải Bảy08899212
KH trúng ĐB: (GY) 15 11 10 9 8 2
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3, 8 5 4, 4, 7, 9
1 2, 3, 3, 3, 4 6 1, 5
2 1, 3 7 0, 5, 6, 9
3 6, 6 8 4, 7, 9
4 0, 2 9 2
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/11/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 143012
Bộ số 288
Bộ số 3722
Giải ĐB71610
Giải Nhất89551
Giải Nhì2582557592
Giải Ba040612776663457
554068099671332
Giải Tư 4220866442670323
Giải Năm148947075990
117597676607
Giải Sáu536385828
Giải Bảy32649825
KH trúng ĐB: (GZ) 11 8 4 3 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6, 7, 7 5 1, 7
1 0 6 1, 4, 4, 6, 7, 7
2 0, 3, 5, 5, 8 7 5
3 2, 2, 6 8 5, 9
4 9 0, 2, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/11/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 164295
Bộ số 285
Bộ số 3888
Giải ĐB66130
Giải Nhất31344
Giải Nhì6084175083
Giải Ba200899198955661
288920489438296
Giải Tư 9750111932746424
Giải Năm378609119541
378192792086
Giải Sáu021974097
Giải Bảy41971096
KH trúng ĐB: (FB) 20 18 13 12 11 9 6 4
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 0
1 0, 1, 9 6 1
2 1, 4 7 4, 4, 9
3 0 8 1, 3, 6, 6, 9, 9
4 1, 1, 1, 4 9 2, 4, 6, 6, 7, 7
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/11/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 166996
Bộ số 264
Bộ số 3404
Giải ĐB04067
Giải Nhất62344
Giải Nhì2066034924
Giải Ba292629465483140
816356132107328
Giải Tư 5040960828488618
Giải Năm653450000270
113485725462
Giải Sáu105829074
Giải Bảy41255717
KH trúng ĐB: (FC) 8 7 6 5 4 3
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0, 5, 8 5 4, 7
1 7, 8 6 0, 2, 2, 7
2 1, 4, 5, 8, 9 7 0, 2, 4
3 4, 4, 5 8
4 0, 0, 1, 4, 8 9
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/11/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 135373
Bộ số 251
Bộ số 3069
Giải ĐB77471
Giải Nhất19152
Giải Nhì9753623750
Giải Ba963280533686498
223059254292511
Giải Tư 1202426537266791
Giải Năm926184068891
879505876651
Giải Sáu733915460
Giải Bảy50366496
KH trúng ĐB: (FD) 12 11 10 9 2 1
Soi cầu Miền Bắc XSMB
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2, 5, 6 5 0, 0, 1, 2
1 1, 5 6 0, 1, 4, 5
2 6, 8 7 1
3 3, 6, 6, 6 8 7
4 2 9 1, 1, 5, 6, 8
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/11/2022
Thần tài 4Điện toán 123
Bộ số 176071
Bộ số 223
Bộ số 3869

Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết

ThứMiền NamMiền TrungMiền Bắc
Thứ 2XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2
Thứ 3Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D
Thứ 4Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4
Thứ 5An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D
Thứ 6Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6
Thứ 7XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D
Chủ NhậtKiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ NhậtKhánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ NhậtXổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật
Hôm nayXSMN
XSMN hôm nay
XSMT
XSMT hôm nay
XSMB
XSMB hôm nay
Hôm quaXSMN hôm quaXSMT hôm quaXSMB hôm qua
30 ngàyXSMN 30 ngàyXSMT 30 ngàyXSMB 30 ngày

Kết quả XSMB theo ngày

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Về xổ số Miền Bắc trực tiếp

XSMB 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên www.joaocapela.com. Trường hợp kết quả xố số Miền Bắc có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
Tags: xo so mien bac, xo so mien nam, xo so mien trung, ket qua xo so,